Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Anjel Vianoc 2020

do 13. novembra 2020

Tatranská galéria v Poprade

  • organizátor: Tatranská galéria v Poprade, Prešovský samosprávny kraj
  • bližšie informácie: www.tatragaleria.sk

O podujatí

Tatranská galéria v Poprade vyhlasuje tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž ANJEL VIANOC 2020 pre materské, základné, špeciálne, základné umelecké a stredné školy, na ktorej môžete prezentovať talent a výtvarnú zručnosť Vašich žiakov a študentov. Príďte ukázať Vaše anjelské nápady.

Súťažné práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou v počte max. 10 ks za školu.
Všetky práce posielajte poriadne označené a účasť na súťaži potvrďte mailom (pedagog@tatragaleria.sk) prostredníctvom elektronickej prihlášky, spolu s potrebnými údajmi (meno, priezvisko, vek, škola, názov práce, technika) najneskôr do 13. novembra 2020. Neoznačené práce a práce bez elektronického zoznamu prác a potvrdenia účasti nebudú do súťaže zaradené!
Po skončení výstavy budú práce do 31. marca 2021 k dispozícii na vyzdvihnutie.

Termín vernisáže výstavy a slávnostného vyhlásenia víťazov: 4. december 2020 o 14.00 v Art klube Tatranskej galérie
Víťazi získajú hodnotné ceny.

Plagát

Anjel Vianoc 2020 - Tatranská galéria v Poprade - 4. december 2020

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@vucpo.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 06.10.2020 / Aktualizované: 06.10.2020 HoreTlačiť