Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

XIV. Gorazdov literárny Prešov

14.12.2009

Vyhlásenie výsledkov súťaže Gorazdov literárny Prešov

Vianočný Prešov je už pravidelne spojený s ulicami, ktoré sú rozžiarené farbami a s ľuďmi, ktorí si navzájom prajú požehnané sviatky plné lásky a pokoja. Úzka skupina ľudí, ktorí spojili svoj život s tvorbou literatúry však vie, že december v Prešove je spojený aj so súťažou Gorazdov literárny Prešov, ktorá je celoštátnou súťažou s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy. Súťažou, ktorá už 14 rokov dáva priestor pre detských aj dospelých autorov z celého Slovenska, ktorí sa venujú písaniu duchovnej poézie, prózy a drámy. 5. december 2009 bol dňom, keď sa v priestoroch Malej scény DJZ v Prešove na slávnostnom vyhlásení výsledkov tejto súťaže zišli autori, ktorých práce boli ocenené ako najkvalitnejšie z tých, ktoré boli v tomto roku zaslané do súťaže.

Vyhlasovateľmi podujatia boli Prešovský samosprávny kraj, Šarišské osvetové stredisko Prešov, Národné osvetové centrum Bratislava, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov.

Spoluvyhlasovateľmi súťaže boli v tomto roku Cyrilometodská spoločnosť Bratislava, Gorazdus n. o. Prešov, Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov, Matica slovenská Martin, Oblastná rada Matice slovenskej Prešov, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce, Spolok sv. Vojtecha Trnava, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetové združenie Slovákov v zahraničí.

Podujatie, ako súčasť XX. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015, sa v tomto roku konalo pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Základnými cieľmi súťaže je prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku, vytvárať platformu pre odborné usmerňovanie predmetnej tvorby a tvorivého dialógu autorov. Tieto ciele zaujali aj v tomto roku mnohých autorov, o čom svedčí ich vysoká účasť na súťaži ako aj úroveň zaslaných príspevkov.

Súťaž bola vyhlásená v januári 2009 a do októbra sa do nej zapojilo 65 prispievateľov z celého Slovenska, ktorí zaslali 156 príspevkov. 34 prispievateľov súťažilo v sekcii poézie, 14 v sekcii prózy, 2 v sekcii drámy a zapojilo sa 15 detí. Ich tvorbu hodnotila porota v zložení Prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc., PhDr. Peter Karpinský, PhD. a Mgr. Ján Gavura, PhD. ktorí o umiestnení literárnych autorov rozhodli nasledovne:

V sekcii poézie

 • 1. miesto nebolo udelené,
 • na 2. mieste sa umiestnili Nina Kollárová (Stará Ľubovňa), Zuzana Martišková (Topoľčany) a Samuel Židek (Praha),
 • 3. miesta patrili Erike Fedorovej (Prešov), Jánovi Martonovi (Svit) a Márii Polomskej (Lipany).
 • Čestné uznania si odniesli Miroslav Búran (Jablonica) a Paula Šimová z Bardejova.

V sekcii prózy bolo udelené

 • 1. miesto Ivane Lackovej (Bratislava),
 • 2.miesto Anne Dubskej (Blažice),
 • 3.miesto si odniesol Jozef Kottra st. (Levice).
 • Čestné uznania patrili Jaroslave Balogovej (Beluša), Miroslavovi Búranovi (Jablonica), Jánovi Černému (Bratislava) a Kataríne Želinskej (Sabinov).

Kategória detských prispievateľov bola v toto roku čo do počtu menšia, neodrazilo sa to však na jej kvalite. Veď porota ocenila 8 mladých nádejných autorov, a to nasledovne: Boli udelené

 • dve 1.  miesta, ktoré si odniesli dievčatá zo Starej Ľubovne - Barbora Plutová a Veronika Grešová.
 • 2. miesto patrilo Natálii Ličákovej z Fulianky a
 • 3. miesta získali Timea Kónyová (Prešov) a Erika Virostková (Stará Ľubovňa).
 • Čestné uznania si za svoju tvorbu odniesli dievčatá zo Starej Ľubovne - Lívia Krafčíková, Miroslava Ščigulinská a Laura Mišenčíková (Sabinov).

Na návrh organizátorov boli udelené aj 2 mimoriadne ceny.

 • Cena neziskovej organizácie Gorazdus pri SSOŠ Elba v Prešove patrila Jánovi Černému a Erike Virostkovej.
 • Cenu Oblastnej rady Matice slovenskej v Prešove si odniesli Jozef Kottra st. a Natália Ličáková.

V tomto roku bola udelená aj Cena Prešovského samosprávneho kraja laureátovi súťaže, ktorým sa stala za svoju tvorbu pani Ivana Lacková.

Vyhlásenie výsledkov sa nieslo v slávnostnej predvianočnej atmosfére. Úvodný príhovor predniesol riaditeľ ŠOS PhDr. Vladimír Husár. K zúčastneným autorom sa prihovoril aj PeadDr. Miroslav Holečko (kurátor pre kresťanské tradície NOC Bratislava, predseda Cyrilometodskej spoločnosti Bratislava) a PhDr. Ladislav Matisko (predseda Krajskej rady Matice slovenskej Prešovského kraja). Zúčastnených listom pozdravil Mons. Dr.h.c. Ján Hirka, prešovský emeritný biskup.

V slávnostnom umeleckom programe vystúpili recitátorky zo ZUŠ M. Moyzesa: Anna Rakovská, Janka Kovalčíková a Danka Straková, ktoré interpretovali texty víťazných autorov. Duchovnými piesňami byzantského obradu sa predstavil Gréckokatolícky katedrálny zbor svätého Jána Krstiteľa, ktorý pracuje pri Gréckokatolíckom katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove.

Druhej časti - pracovnému semináru zameranému na analýzu ocenených textov - bolo venované poobedňajšie stretnutie autorov s členmi odbornej poroty, ktoré sa konalo v priestoroch Šarišského osvetového strediska.

Gorazdov literárny Prešov zavŕšil 14. rok svojej existencie a opätovne potvrdil svoj význam v živote začínajúcich literárnych autorov. Veríme, že jubilejný 15. ročník potvrdí svojou kvalitou výbornú úroveň predchádzajúcich 14 ročníkov a už dnes sa tešíme na stretnutia s novými dielami a ich autormi.

 

PhDr. Dagmar Rusnáková – metodička ŠOS Prešov

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.12.2009 / Aktualizované: 29.03.2010 HoreTlačiť