Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne 2022

Odborná exkurzia žiakov zo SPŠ v Snine

Školstvo

Projekt Odborná stáž 2022 v rámci programu ERASMUS+ v českom Písku, ktorý sa začal 2. októbra 2022 a zúčastnili sa ho žiaci 3. ročníka študijných odborov strojárstvo, technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika, bol obohatený a priniesol príležitosť, ktorú sme si nemohli nechať ujsť. Súčasťou projektu bola aj odborná exkurzia na Medzinárodný strojársky  veľtrh v Brne.

Dňa 4. až 7. októbra 2022 sa v priestoroch brnenského výstaviska konal 66. Medzinárodný strojársky veľtrh. My sme ho so žiakmi našej školy navštívili v druhý deň konania - 5. októbra.

Medzinárodný strojársky  veľtrh je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom v strednej Európe s každoročnou účasťou vyše 1 660 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako polovica vystavovateľov.

Na tohtoročnom veľtrhu boli zastúpené všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Hlavným oborom však naďalej, tak ako po predchádzajúce roky, zostala oblasť obrábania a tvarovania materiálov.

Nosnou myšlienkou MSV bol priemysel a digitálna továreň, t. j. digitalizácia výroby, ktorá predstavuje jeden z hlavných smerov inovačného procesu výroby. Ďalšou významnou témou bola obehová, tzv. cirkulárna ekonomika, čiže riadenie a nakladanie s materiálovými zdrojmi. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí trvalo udržateľného rozvoja, nakoľko prispôsobenie priemyslu a obchodu sa bude uberať práve týmto smerom.

Súčasťou veľtrhu bol sprievodný program pozostávajúci z odborných konferencií, seminárov a workshopov na aktuálne technické, obchodné a ekonomické témy.

Slovenskú republiku a východ Slovenska na tomto veľtrhu reprezentovala okrem iných aj Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej expozícii predstavila inovatívne riešenia vodíkových automobilov.  Zlatú medailu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2022 v kategórii "Inovácia preukázateľne vzniknutá v zmluvnej spolupráci firiem s výskumnými organizáciami" získala fakulta za exponát Vodíkový autobus s nízkotlakovými metahydridovými zásobníkmi. Autobus vznikol v spolupráci so spoločnosťou Rošero-P, s.r.o.

Fakulta tiež získala od komisie MSV 2022 ocenenie za Najlepšiu vedecko – technickú prezentáciu. Odborníkov, verejnosť a médiá zaujalo najmä superšportové vodíkové vozidlo MH2 vyvinuté v spolupráci s firmou Matador Group a.s. Jedinečný dizajn a použité technológie, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4 sekundy, maximálna rýchlosť približne 250 km/h boli samozrejme veľkým lákadlom aj pre našich študentov.

Ocenenú Technickú univerzitu v Košiciach reprezentoval rektor univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. a Strojnícku fakultu jej dekan prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH so svojím tímom spolupracovníkov.

K množstvu gratulantov sa pripojil generálny riaditeľ organizátorskej spoločnosti Veletrhy Brno a. s. Ing Tomáš Moravec a tiež my, žiaci a pedagógovia SPŠ v Snine. Boli sme úprimne hrdí na šikovných odborníkov z vysokej školy, s ktorou SPŠ dlhodobo spolupracuje a má  podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci. Navyše prof. Jozef Živčák je absolventom našej školy, prihovoril sa žiakom, povzbudil ich v štúdiu a vyslovil presvedčenie, že mnohí z nich budú raz úspešní výskumníci a odborníci vo svojich technických profesiách.

Našich žiakov zaujali aj ďalšie exponáty, zoznámili sa víziami v oblasti automatizácie, robotiky, povrchových úprav, tvárnenia, odlievania, zvárania, obrábania či 3D tlače. Videli v činnosti stroje a zariadenia, ktoré využívajú špičkové inovatívne technológie, ako je napr. 3D tlač kovových výrobkov, rezanie kovov vodným lúčom, implementáciu inteligentných okuliarov a rozšírenú realitu priemyslu, ale aj vizualizáciu procesov pomocou smart vision, ktorá umožňuje vizuálne navádzanie a projekciu uľahčujúcu montáž výrobkov či plošných spojov.

Z výstaviska v Brne sme sa vrátili v neskorých popoludňajších hodinách plní dojmov, nových poznatkov, zážitkov, fotografií a videí. Návšteva Medzinárodného strojárskeho  veľtrhu v Brne bola veľkým prínosom nielen pre nás pedagógov, ale hlavne pre našich študentov vo vzdelávaní a v ich ďalšom profesijnom smerovaní.

Prvý Medzinárodný strojársky veľtrh sa konal v roku 1959. Spolu s ním sa každý druhý rok konajú aj sprievodné veľtrhy, dopravno-logistický veľtrh DOPRAVA A LOGISTIKA a ENVITECH - veľtrh pre technológie ochrany životného prostredia.

***

Ing. Eva Kresilová
Ing. Mária Ortutayová
SPŠ Snina

Fotogaléria

Publikované: 10.11.2022 / Aktualizované: 14.11.2022 HoreTlačiť