Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň dobrovoľníctva na SZŠ v Prešove

Ako prebiehal týždeň dobrovoľníctva na SZŠ v Prešove

Školstvo

Dobrovoľnícka činnosť je pre spoločnosť neoceniteľným prínosom. Naša opakovaná účasť na rôznych  dobrovoľníckych činnostiach je konkrétnym vyjadrením participačnej demokracie a medzi dobrovoľníckou prácou a našou Strednou zdravotníckou školou v Prešove  je silné vzájomné prepojenie.

V súvislosti s charitatívnou akciou v rámci Týždňa dobrovoľníctva sa trieda III.C zúčastnila na skrášľovaní exteriéru našej Strednej zdravotníckej školy, na ulici  Sládkovičova 36 v Prešove, kde sa aktívne podieľali na obnove a maľovaní zábradlia pred hlavným vchodom do budovy školy. Traja žiaci tejto triedy pomáhali pri tvorbe propagačných a edukačných materiálov v neziskovej organizácii Trojlístok, so sídlom na ulici Konštantínovej 3 v Prešove      a žiaci III.B triedy boli nápomocní pri údržbe záhrady, záhonov okrasných rastlín v ZpS Harmónia – Cemjata, kde tiež prispeli k skrášleniu prostredia natretím e ta. konštrukcie dreveného altánku a plota. Stredná zdravotnícka škola v Prešove sa už dlhodobo snaží pomáhať tiež nevidiacim a slabozrakým prostredníctvom zapojenia sa do každoročnej charitatívnej zbierky Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi desať  najväčších charitatívnych zbierok na Slovensku. Dňa 23.09.2021 sa konala v našej škole zbierka na pomoc a podporu nevidiacich a slabozrakých Dve dobrovoľníčky z II.A triedy -  Jana Adamčíková a Frederika Molčanová oboznamovali našich žiakov a pedagógov s touto akciou a zároveň rozdávali propagačný materiál a symbol - Bielu pastelku za dobrovoľný príspevok.

Veríme, že na tieto skúsenosti dobrovoľníctva budú žiaci pozitívne spomínať. Sme radi, že žiaci Strednej zdravotníckej školy v Prešove sa dlhodobo a ochotne angažujú nielen v týchto, ale aj iných dobrovoľníckych a charitatívnych aktivitách, čo považujeme za veľmi dôležité práve u tých, ktorí sa svojím štúdiom pripravujú na pomáhajúce povolanie.

Prostredníctvom týchto aktivít sú žiaci motivovaní k tomu, aby sa snažili svojím úsilím prispieť k pomoci spoločnosti, ale aby mali možnosť tiež priamo pomôcť aj viacerým  hendikepova-ným ľuďom. Pedagógovia Strednej zdravotníckej školy v Prešove preto aj naďalej pokračujú v úsilí podporujúcom žiakov v týchto aktivitách. Výzvy dnešnej doby ponúkajú stále mnoho možností na dobrovoľnícku pomoc.

***

Text: PaedDr. Provázková Erika,
PhDr. Dana Stachurová, PhD.

Fotogaléria

Publikované: 06.10.2021 / Aktualizované: 06.10.2021 HoreTlačiť