Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prezentačný deň cvičných firiem na OA v Poprade 2021

Cvičné firmy na OA v Poprade

Školstvo

V Obchodnej akadémii Poprad sa 20. októbra 2021 konal prezentačný deň cvičných firiem. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bol škole schválený rozvojový projekt Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu prostredníctvom cvičných firiem.

Prezentačný deň cvičných firiem pozostával z 3 častí:

 1. Prehliadka výstavných stánkov cvičných firiem v priestoroch Obchodnej akadémie Poprad. Študenti predstavili činnosť a produkty svojich firiem, katalógy, elektronické prezentácie atď.
 2. Online prezentácie cvičných firiem prostredníctvom MS Teams pre  učiteľov a žiakov z iných škôl. Celkom si prezentácie cvičných firiem pozreli online pripojení účastníci zo 17 škôl,  a to z 3 základných škôl,  7 obchodných akadémií, 6 stredných odborných škôl, 1 gymnázia - spolu 30 učiteľov a cca 350 žiakov. Tešíme sa, že vďaka moderných informačných a komunikačným technológiám sme mohli aj v tomto "covidovom" období aspoň takouto online dištančnom formou prezentovať naše cvičné firmy.
 3. Ďalším podujatím bol vzdelávací workshop pre študentov na tému "Chcem začať podnikať - ako si založiť vlastný podnik". Prednášateľom bol Ing. Peter Litavec, CSc., riaditeľ Regionálneho poradenského a informačného centra Poprad a pobočky Europe Direct v Poprade.

Cvičné firmy v našej škole pôsobia už 25 rokov a medzi študentmi sú veľmi obľúbené, pretože majú praktický charakter, rozvíjajú tvorivosť, podnikateľské zručnosti, komunikačné schopnosti študentov, žiaci sa zúčastňujú na veľtrhoch, kontraktačných dňoch, prezentáciách... Majú krásne zážitky, nadviažu kontakty s rovesníkmi z iných škôl, majú možnosť prezentovať svoju cvičnú firmu, školu atď.

Prezentačný deň cvičných firiem konaný 20. 10. 2021 bol veľmi úspešný, za čo patrí poďakovanie študentom cvičných firiem a študentských firiem, ich vyučujúcim aj organizátorom. 

Reportáž z prezentačného dňa cvičných firiem pripravila aj TV Poprad. Pozrieť si ho môžete na odkaze:

http://www.tvpoprad.sk/prezentacny-den-cvicnych-firiem-oa-v-poprade/

***

Fotogaléria

Publikované: 22.10.2021 / Aktualizované: 22.10.2021 HoreTlačiť