Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odborná prax v rámci Erasmus+ 2021

Žiaci Obchodnej akadémie zo Starej Ľubovne v Nemecku

Školstvo

V dňoch 18. – 31. 07. 2021 12 žiakov a 2 pedagogickí zamestnanci organizačnej zložky Obchodná akadémia Spojenej školy Jarmočná 108 v Starej Ľubovni absolvovali odbornú prax v nemeckom meste Chemnitz.

Odborná prax bola financovaná programom Erasmus+ a v spolupráci s Konzorciom obchodných škôl – spoločne do Európy pod koordináciou združenia REŠTART.

Počas odbornej praxe žiaci pracovali na projekte a zdokonaľovali sa nielen v anglickom a nemeckom jazyku, ale aj v odborných ekonomických zručnostiach, poznávali krajinu a život v nej. Oficiálny program prebiehal v anglickom jazyku, nemecký jazyk žiaci zdokonaľovali vo voľnom čase.

Žiaci pracovali vo fiktívnej akciovej spoločnosti. Na trh umiestňovali výrobky, ktoré vyvíjali – čiernobiele a farebné kopírky a tlačiarne. Zaoberali sa reklamou, náborom nových zamestnancov, výrobou a predajom. Riešili výšku výrobných nákladov, plánovanie výroby, ceny výrobkov, správanie sa konkurencie, odbyt, situácie, keď predaj stagnoval a nemali odbyt, ekológiu... Každá skupina si volila vlastnú stratégiu. V závere odbornej praxe zvolali valné zhromaždenie a podali akcionárom správu o  výsledku hospodárenia, urobili finančnú analýzu, čiže vyčítali z účtovných zostáv z programu, aká bola rentabilita, cash flow, produktivita práce, vyťaženosť zamestnancov, využitie strojov, investície, stav zásob a hotových výrobkov. Zdôvodnili, prečo sa situácia vo firme takto vyvíjala a navrhli riešenia situácie do ďalších rokov. Žiaci vypracovali prezentáciu a akcionárom všetko odprezentovali v anglickom jazyku.

Počas odbornej stáže žiaci navštívili Lipsko - mesto Johana Sebastiana Bacha a manufaktúru Volkswagenu v Drážďanoch.  Žiaci si počas pobytu našli nových priateľov, spoznali zaujímavých ľudí. Navštívili Helgu s Karlom, ktorí boli lekármi a p. Donner riaditeľom poľnohospodárskej firmy. Domáci sa so žiakmi podelili o ich bohaté životné skúsenosti, pohostili ich...J.

Účastníci odbornej praxe získali certifikáty o absolvovaní zahraničnej odbornej stáže.

V závere pobytu pre vedenie školy, lektorov... žiaci pripravili Deň slovenskej kuchyne, ako vyjadrenie poďakovania. Navarili pirohy, buchty, palacinky a urobili jednohubky s bryndzovou nátierkou.

Vyjadrenia žiakov o odbornej praxi:

Ľudmila: Vďaka projektu Erasmus+ som spoznala nádherné mestá Nemecka – Chemnitz, Drážďany, Lipsko a malú časť Claußnitz a získala novú skúsenosť ohľadom ekonómie, ktorá mi určite pomôže v mojom ďalšom štúdiu. Za všetko ďakujem.

Erik: Najviac ma osloviť počítačový program, v ktorom sme pracovali vo fiktívnej firme.

Margaréta: Náš pobyt v Nemecku ma veľmi zaujal. Bola to skvelá príležitosť ako získať skúsenosti, ktoré sa nám v budúcnosti určite zídu. Spoznali sme tam nových ľudí, videli mnoho zaujímaných historických stavieb a zblížili sme sa všetci ako kolektív.

Richard: Najviac ma zaujalo to, že skoro každý nemec vie po  anglicky a to, že využívame anglický jazyk. Ďakujem za príležitosť.

Nikola: Ďakujem za príležitosť. Na tomto pobyte bolo zaujímavé všetko. No  najviac ma prekvapilo to, ako veľmi sa vypláca snaha, ktorú som mala v škole. Budem na to ešte dlho spomínať a tešiť sa na ďalšie takéto pobyty.

Viky: Najviac ma oslovil nemecký lifestyle. Ako nemci žijú.

Viac informácií nájdete na: https://oasl.edupage.org/news/#news-3830

***

Fotogaléria

Publikované: 11.08.2021 / Aktualizované: 11.08.2021 HoreTlačiť