Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mobilitná stáž žiakov Strednej priemyselnej školy v Snine

Erasmus na SPŠ v Snine - 2. turnus

Školstvo

V Strednej priemyselnej škole v Snine opäť raz žiaci a učitelia balia kufre a vyrážajú do sveta.

Znova realizujeme všeobecne známy program Erasmus+ a naša škola má v tomto programe udelenú Akreditáciu na obdobie do roku 2027 a navyše aj Certifikát značky excelentnosti.

Účasť žiakov v aktivitách tohto programu má množstvo výhod, o čom sme všetci presvedčení, a preto už 27. marca 2022 odchádzajú žiaci na dvojtýždňové mobilitné stáže do troch hosťujúcich krajín:

 • Česká republika - Písek - 15 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby,
 • Česká republika - Praha - 5 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba,
 • Írsko - 10 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby.

Celý pobyt je hradený z grantu Európskej únie.

A čo prinesie zúčastneným účastníkom stáže:

 • odborné praktické kompetencie,
 • jazykové odborné kompetencie,
 • prepojenie teórie s praxou,
 • iný pohľad na školské povinnosti a získajú novú skúsenosť do života,
 • výborný odsek v životopise a cenný dokument Europass Mobilita,
 • nové nenahraditeľné priateľstvá, vyskúšajú nové veci, odhalia svoje skryté silné a slabé stránky,
 • dvojtýždňovú samostatnosť a zodpovednosť za svoje správanie a konanie,
 • pobyt v cudzojazyčnom prostredí,
 • nadštandardné voľnočasové aktivity v jednotlivých krajinách – exkurzie, výlety, turistické vychádzky do okolia, športové aktivity,návštevy lokálnych pamätihodností, múzeí, hradov.

Povinnosťou každého účastníka stáže musí byť splnenie stanovených cieľov, aby po ukončení projektových aktivít každý zvládol podmienky na získanie vopred predpísaných certifikátov.

Stáže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a nadväzujú na teoretické odborné predmety.

***

Ing. Michal Roman
manažér projektu

Publikované: 11.04.2022 / Aktualizované: 09.05.2022 HoreTlačiť