Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Historický úspech na krajskej prehliadke SOČ

Mimoriadny úspech pre žiakov z Elektrotechnickej priemyslovky v Prešove

Školstvo

Aj v tomto školskom roku sa študenti a študentky SPŠ elektrotechnickej v Prešove zúčastnili krajskej prehliadky SOČ. Prehliadka prebehla dištančnou formou prostredníctvom MS Teams dňa 26. 3. 2021. Do prehliadky postúpilo deväť prác v šiestich súťažných kategóriách. Nikto neveril v zrod prekvapenia na poli krajskej prehliadky SOČ, napriek tomu sa tento ročník zapísal hrubým písmom do života našej školy. Po zverejnení výsledkovej listiny 29. 3. 2021 tabuľky neúprosne rozhodli o štyroch prvých miestach a dvoch druhých miestach, čo predstavuje 70% úspešnosť postupujúcich prác do celoštátnej prehliadky SOČ. SPŠ elektrotechnická dominovala v kategóriách: Informatika; Elektronika, hardvér a mechatronika; Tvorba učebných a didaktických pomôcok, Ekonomika a riadenie, a v neposlednom rade Matematika, fyzika. SPŠ elektrotechnická teda patrí medzi najúspešnejšie školy v rámci kraja z pohľadu získaných medailových umiestnení.

V krátkosti predstavíme najúspešnejšie práce z krajskej prehliadky SOČ, ktoré šíria dobre meno školy.

 • Na prvom mieste sa v kategórií Tvorba učebných a didaktických pomôcok umiestnila Daniela Chovancová (IV.F) s prácou „Edukačná platforma – keepCode“. Túto platformu sa Daniela rozhodla vytvoriť na základe toho, že sa už tri roky venuje lektorovaniu a organizácii rôznych vzdelávacích podujatí. Platforma keepCode je šikovnou pomôckou na týchto akciách a zároveň je bezplatne dostupná širokej verejnosti.

Obsahom platformy sú vzdelávacie kurzy s teoretickými časťami, praktickými ukážkami, úlohami, materiálmi na stiahnutie a testom s možnosťou získania certifikátu. Prostredníctvom Online editora kódu si žiaci môžu jednoducho napísať svoj prvý kód a plniť úlohy v HTML, CSS a JS. Nástroj je určený aj pre učiteľov a slúži na jednoduché pridávanie kurzov, testov a kvízov či iných organizačných súčastí pre zabezpečenie priebehu workshopov a hackathonu. Platforma je rozšírená aj o progresívnu mobilnú aplikáciu, ktorá hravým spôsobom v podobe kvízov testuje a rozširuje vedomosti žiakov. Platforma získala vyše 750 používateľov, s priemerným hodnotením 4,56 z 5. O úspechu práce svedčia aj mnohé pozitívne hodnotenia od žiakov, ale aj iných autorov.

Daniela vypracovala aj grantový projekt pod záštitou Nadácie SPŠE Prešov v rámci iniciatívy MEET AND CODE. Platforma keepCode bola týmto spôsobom aj finančne zabezpečená, čo umožnilo oceniť súťažiacich na hackathone hodnotnými výhrami.
Platforma je určená pre všetkých, ktorí si chcú vytvoriť svoj „vlastný vesmír“ v podobe vlastnej hry, blogu, stránky a ďalšieho digitálneho obsahu. Zámerom tejto práce je vzbudiť záujem detí a mládeže o zmysluplné využitie informačných technológií na tvorivú činnosť.
https://keepcode.boostello.sk/

 • V kategórii Informatika sa na druhom mieste umiestnila práca Miriam Stanekovej (IV.F) a Ondreja Brendzu (IV.SA) pod názvom „Tvorba webovej aplikácie CANZA“. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu s výnimočným designom, ktorá poskytuje takmer všetky potrebné informácie v oblasti tréningu s vlastnou váhou a činkami. Práca sa venuje aj strave a životospráve. Výhodou je podstránka (blog), na ktorej sú zverejnené zaujímavé príspevky o cvičení a strave. Používateľ by po návšteve webu mal dostať potrebné informácie tak,  aby sa dostal v cvičení a strave na pokročilý level, bez ohľadu na to, či má alebo nemá skúsenosti v danej oblasti. Pri vývoji webovej aplikácie boli použité moderné programovacie techniky jazyka JavaScript s podporou technológií na vývoj webových stránok (HTML, JavaScript, CSS) a technológií na tvorbu designu (Adobe XD).
 • V kategórii Ekonomika a riadenie sa na prvom mieste umiestnil žiak Richard Klimko (IV.F) s prácou „Faktory ovplyvňujúce ekonomické rozhodnutia“. Práca je zameraná na analýzu makroekonomických ukazovateľov používaných pri hodnotení výkonnosti národného hospodárstva. Analýzou jednotlivých ukazovateľov Richard zisťoval dlhodobý a krátkodobý vývoj hospodárstva SR, meral vplyv pandémie koronavírusu na našu krajinu a okolité štáty, snažil sa pozorovať jeho rozdiely a zistiť príčinu týchto rozdielov. Na záver sa Richard snažil nájsť jednotlivé návrhy na zlepšenie hospodárskeho vývoja, ktoré zatriedil podľa časového rozsahu a oblasti pôsobenia do jednotlivých skupín. Práca bola napísaná s cieľom opísať makroekonomickú problematiku jednoduchým spôsobom tak, aby bola zrozumiteľná pre všetkých. Využitie tejto práce je široké a vhodné aj ako študijný materiál či prostriedok na informovanie verejnosti. Samozrejme, slúži aj na upozornenie problémov v našej spoločnosti.
 • Ďalším úspešným riešiteľom na krajskej prehliadke SOČ je Andrej Tadeáš Bača (IV.C) ktorý v kategórií Elektronika, hardvér a mechatronika obsadil prvé miesto s prácou „Digitálne riadený oddeľovací transformátor“. Andrej sa pri tvorbe svojho zariadenia venoval teoretickému a praktickému návrhu digitálne riadeného regulovateľného zdroja striedavého napätia od 0 do 250V s maximálnym výkonom 2500VA. Zdroj pozostáva z výkonného toroidného transformátora a z dosiek regulácie, merania a procesora. Meranie je zabezpečené izolovaným 16 bitovým IO vyvinutým na meranie U,I,cos FI,P v presnosti 0.1%. Ovládanie je zabezpečené klávesnicou a enkóderom a všetky potrebné údaje sú zobrazené na LCD. Zdroj je digitálne riadený, je možné ho ovládať na diaľku cez USB prípadne RS232.

Pri návrhu Andrej použil vedomosti získané samoštúdiom ako rádioamatér, doplnené o vedomosti získané v školských laviciach. Samotná práca má charakter náročného technického projektu – vznikol za účelom využitia zariadenia v technickej, laboratórnej a servisnej praxi pre napájanie elektrických zariadení. Na návrh profesionálnych dosiek plošných spojov využil program „Eagle“ a pre samotné naprogramovanie mikroprocesora ATMEL sam3x8e bolo použité prostredie Arduina IDE. Touto prácou Andrej demonštroval dôležitosť prepojenia programovania s elektronikou, ktorá sa už v dnešnej dobe bez správneho softvéru nepohne.

 • Milión papierov. Hrubá kartotéka. Neprehľadný diár. Neúnosné množstvo faktúr a žiaden vizuálny zubný kríž, prostredníctvom ktorého by som pacientovi ukázal, za čo vlastne zaplatil. Vety, ktoré sprevádzajú zubných lekárov už veľmi dlho, no tým je už nadobro koniec. Práve s touto unikátnou prácou pod názvom „Dentify - moderná zubná ambulancia“ sa predstavili študenti Patrik Mosorják, Matúš Rastislav Kuzma a Jakub Bednár (všetci IV.SA) na krajskej prehliadke SOČ. Jej prínos do stomatologickej praxe ocenila komisia prvým miestom v kategórií Informatika.

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá pomôže tieto problémy vyriešiť ľavou-zadnou a dovolí zubným lekárom, ich asistentom, ale aj veľkým zubným klinikám prinavrátiť pozornosť späť k pacientom. Veselý pacient s úsmevom na tvári, ktorý svoj zubný kríž uvidí kedykoľvek a kdekoľvek, ale aj šťastný lekár, ktorý získa prehľadnú kartotéku, prepracovaný zubný kríž, rýchle vyhľadávanie, objednávkový systém plný rôznych šikovných riešení a dokonca bude mať aj prehľad nad celou svojou ambulanciou? To znie fajn, to je predsa Dentify.

Unikátnym úspechom je druhé miesto v kategórií Matematika, fyzika, ktorý dosiahol René Dávid Lesník (IV.SA) s prácou „Kalkulačka obsahov a objemov telies“.

Cieľom jeho práce bolo vytvoriť funkčnú počítačovú aplikáciu pre študentov a učiteľov, ktorú využijú pri výučbe matematiky. Používatelia tejto aplikácie môžu vypočítať hodnoty telies, ktoré sa vyučujú na hodinách matematiky na základných, stredných školách a gymnáziách. Užívatelia si môžu vybrať z rôznych druhov tvarov. Po zvolení tvaru sa im vybraný tvar zobrazí na ľavej strane a podľa toho sa im prispôsobí aj kalkulačka s jej premennými na pravej strane aplikácie. Aplikácia vie automaticky vypočítať vzájomne závislé premenné a celé teleso sa vie vypočítať aj z iných ako základných parametrov.

Súťažiaci z prvého a druhého miesta postúpili na celoštátnu súťažnú prehliadku SOČ 2021, ktorá sa uskutoční dištančne 27. – 30. apríla 2021. Organizátormi súťaže sú Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša a Krajské centrum voľného času v Trenčíne.

Všetkým zúčastneným žiakom, ktorí reprezentovali našu školu na krajskej prehliadke SOČ, ďakujem za ich účasť, snahu a čas strávený na tejto prehliadke. Poďakovanie patrí aj OHK zo školskej prehliadky SOČ, ktoré svojím odborným a konštruktívnym pohľadom vybrali práce, ktoré sa zaslúžili o tento historický úspech. Zároveň chcem do celoštátnej prehliadky SOČ zaželať všetkým postupujúcim veľa úspechov pri obhajobe svojich projektov.

***

Ing. Ondrej Kontura

Fotogaléria:

Publikované: 08.04.2021 / Aktualizované: 14.04.2021 HoreTlačiť