Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

European Speaking Club – eTwinning projekt

Projekt s názvom “European Speaking Club (ESC)” na SPŠ v Snine

Školstvo

Stredná priemyselná škola v Snine sa v tomto školskom roku zapojila do ďalšieho eTwinningového európskeho projektu, tentokrát v anglickom jazyku.

Projekt s názvom “European Speaking Club (ESC)” sa realizuje od novembra 2021 do mája 2022 a jeho hlavným cieľom je vymieňať si online formou nápady a myšlienky medzi študentmi partnerských škôl.

Študenti budú analyzovať celosvetové problémy ako napríklad životné prostredie, prisťahovalectvo a pandemické choroby, diskutovať o možných postojoch, názoroch, argumentoch a zisteniach. V závere vyjadria svoje nápady, myšlienky, riešenia rôznymi formami, pomocou nových nástrojov a technológie Web 2.0, vďaka čomu sa internacionalizácia stane veľmi významnou súčasťou našich životov.

Možnosti a príležitosti, ktoré projekt zapojeným študentom ponúka:

 • zvýšenie povedomie o dôležitosti svetových problémov,
 • rozvíjanie IKT a jazykových zručností pri efektívnej komunikácii,
 • rozvíjanie  povedomia svetoobčana,
 • pochopenie dôležitosti kreatívneho myslenia,
 • spolupráca v tíme,
 • využívanie cudzieho jazyka mimo vyučovacích hodín,
 • nadviazanie nových priateľstiev.

Do tohto projektu sú zapojení študenti zo štyroch krajín vo veku od 14 do 19 rokov. Naši študenti II. L triedy zo študijného odboru technické lýceum už majú za sebou niekoľko aktivít a aj prvé online stretnutie so študentmi z partnerských krajín.

Môžeme konštatovať, že spokojnosť s prvými realizovanými aktivitami bola na všetkých stranách a zapojení účastníci pracujú na ďalších projektových aktivitách, ktoré sú zamerané na využívanie IT technológií v rôznych aplikáciách, ale hlavne zdokonaľujú online komunikáciu so študentmi z partnerských krajín.

Registrácia na stiahnutie - formát PDF (77,5 kB)

***

Mgr. Renáta Husťaková
koordinátorka projektu
SPŠ Snina

Fotogaléria

Publikované: 23.01.2022 / Aktualizované: 09.05.2022 HoreTlačiť