Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Písek a České Budějovice - mobilitná stáž žiakov Strednej priemyselnej školy v Snine

Školstvo

Po náročnom pandemickom období, počas ktorého sme v súvislosti s nepriaznivou  epidemiologickou situáciou mobilitné stáže viackrát presúvali, sa podmienky na realizáciu stáží zlepšili a naša škola začala s vysielaním žiakov na odbornú mobilitnú stáž do zahraničia.

Plánovanie mobilít bolo netradičné, pretože prvotná prípravná fáza bola ukončená ešte v období pred pandémiou, vtedy bola zabezpečená dokumentácia k realizácii projektu.

Po novom určení termínov stáží sa začali práce spojené s implementáciou odborných mobilitných stáží žiakov v rámci ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER pre odborné vzdelávanie. S realizáciou aktivít v rámci projektu Príprava-partner-prax sa naplno začalo už v septembri 2021 počas novej prípravnej fázy, kedy naplno začal pracovať projektový tím, prebiehal výber účastníkov projektu, komunikácia s prijímajúcimi partnermi, príprava podkladov k verejnému obstarávaniu na dopravu, poistenie, zabezpečenie ubytovania, písomností a oboznámenie žiakov a zamestnancov školy s cieľmi projektu.

Fáza realizácie prebiehala v etapách podľa jednotlivých partnerských organizácií, jej súčasťou bola aj pedagogická a kulturálna príprava a administratívne procedúry. Po tejto fáze  už boli žiaci pripravení na mobilitné stáže, ktoré boli v týchto termínoch:

 • 3. október - 16. október 2021:
  • 18 žiakov v meste Písek (Česká republika),
  • 10 žiakov v meste České Budějovice (Česká republika),
 • 10. október - 23. október 2021:
  • 5 žiakov v meste Praha (Česká republika),
  • 10 žiakov v meste Jena (Nemecko).

Máme ešte naplánované dvojtýždňové mobility so začiatkom od 14. novembra 2021 do 27. novembra 2021 pre 10 žiakov v meste Dublin (Írsko).

Okrem mobilitných stáží žiakov súčasťou projektu bola aj odborná príprava zamestnancov v zahraničí, počas ktorej vycestoval na odbornú stáž Ing. Ján Onufer do partnerskej firmy v zahraničí.

V partnerskej organizácii BaK Písek bolo 18 žiakov zo študijných odborov technika a prevádzky dopravy, strojárstvo a elektrotechnika, ktorí boli rozdelení do kooperujúcich firiem: BaK production s.r.o., UNIVERSAL HYDRAULIK CZ s.r.o., ELO+ s.r.o. Písek. Uvádzame niektoré z činností, ktoré žiaci počas stáží v jednotlivých firmách absolvovali.

Žiaci vykonávali práce podľa harmonogramu na pracoviskách pri spracovaní plechov, kde lisovali a ohýbali na CNC strojoch, pri výrobe skríň, v lakovni a na expedícii.

Robili odizolovanie koncov káblov, asistovali pri strojovom pájkovaní vlnou aj ručne. Vykonávali montáž výkonových rozvádzačov, vystrihovali otvory do plechových skríň pre vývody káblov pomocou vystrihovacích lisov s rôznymi priemermi a otvory na medených lištách, kompletizovali vypínače na špeciálnych standoch.

Vykonávali špecifické činnosti pri kompletizácii vnútra chladiaceho zariadenia pomocou lisov so špeciálnymi tŕňmi na vytvorenie pevného spojenia  hliníkovými lamelami a základovou doskou, utesňovanie spojov na základnej doske guličkovou metódou pomocou robota a ručne.

V Českých Budějoviciach sa stáže zúčastnili 2 žiačky zo študijného odboru technika a prevádzka dopravy, 8 žiakov zo študijného odboru strojárstvo a 2 sprevádzajúce osoby. Žiaci vykonávali prax v dvoch firmách: Jihotech s.r.o. a Sinop Smp s.r.o., ktoré predstavujú špičku v spracovaní plechu a konštrukčných dielov v Českej republike. Žiaci boli zapojení do výrobného procesu firiem, kde si mohli v praxi vyskúšať prácu na najmodernejších laserových vypaľovacích strojoch s CNC riadením, CNC ohýbačkách a robotických zváracích pracoviskách.  Po zaškolení obsluhovali CNC sústruhy, CNC frézy a CNC ohýbačky, nastavovali programy a opracovávali súčiastky podľa výkresovej dokumentácie.

Žiačky z odboru technika a prevádzka dopravy boli zaradené do expedície, kde sa naučili pracovať s informačným systémom spracovania zákazky od prijatia objednávky, vydávania materiálu na spracovanie zákazky, až po samotnú expedíciu hotových výrobkov u zákazníka. Vystavovali dodacie listy, zabezpečovali správne balenie, ktoré pôsobí ako ochrana hotového výrobku.

Základom všetkých projektových aktivít bolo:

 • prepojenie teoretického štúdia žiakov v škole s praktickou činnosťou vo firmách,
 • zapojenie žiakov priamo do výrobného procesu,
 • pridanou hodnotou stáží je rozvíjanie IKT technológií a jazykových odborných kompetencií,
 • každý účastník stáží po splnení stanovených cieľov získal certifikáty,
 • nadštandardom boli voľnočasové aktivity v jednotlivých krajinách, výlety, turistické
 • vychádzky do okolia, športové aktivity,  návštevy lokálnych pamätihodností, múzeí, hradov.

Stáže boli súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a nadväzujú na teoretické odborné predmety. Náklady na mobilitnú stáž sú hradené z prostriedkov Európskej únie.

Každý žiak spracoval záverečnú správu zo stáže, vytvoril prezentáciu Mobilitná stáž mojimi očami a je spracovaná fotodokumentácia zo stáže.

V záverečných správach firiem pri celkovom vyhodnotení zo strany zástupcov jednotlivých partnerských organizácií bola vyjadrená spokojnosť s priebehom stáží. U žiakov ocenili dobrú pripravenosť po teoretickej odbornej stránke, pozitívne hodnotili ich    pracovitosť a veľkú ochotu rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti.

Aj takýto záver nás utvrdil v presvedčení, že našim žiakom poskytujeme kvalitné vzdelávanie a cesta nášho vzdelávacieho procesu v škole takouto spätnou väzbou hodnotenia má kladné hodnoty.

***

Ing. Michal Roman
manažér projektu

Fotogaléria

Publikované: 23.11.2021 / Aktualizované: 23.11.2021 HoreTlačiť