Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Erasmus+, SPŠ strojnícka Prešov v Prahe

Zvyšovanie digitálnych zručností učiteľov SPŠ strojníckej v Prešove v rámci projektu Erasmus +

Školstvo

Ďalšou mobilitou v rámci projektu Erasmus + na SPŠ strojníckej v Prešove bolo absolvovanie štruktúrovaného kurzu s názvom ICT in Education v ITC International, Praha v termíne od 27.09.2021 – 01.10.2021, ktorej sa zúčastnila RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy.

Cieľom štruktúrovaného kurzu bolo posilniť digitálnu gramotnosť, zlepšiť si a nadobudnúť  nové zručnosti vo využití  IKT vo výchovnovzdelávacom procese.

Kurz prebiehal prezenčnou formou pod vedením anglickej lektorky za dodržania prísnych epidemiologických opatrení. Hlavným prínosom bolo nadobudnutie nových zručností a znalostí potrebných na vytváranie platforiem elektronického vzdelávania, tvorba materiálov vhodných na použitie v rámci výchovnovzdelávacieho procesu a aktuálne online aplikácie na podporu vyučovania a nového prostredia (napr. busyteacher – pracovné listy, liveworksheets – interaktívne pracovné listy, quizizz – kvízy pre žiakov, makebeliefscomix – komiksový portál, weebly – vytváranie vlastných webov, canva – vytváranie grafických dizajnov, plickers – kartové aktivity pre žiakov, goosechase – hry pre žiakov a iné).

Prínosom štruktúrovaného kurzu bolo zlepšenie si jazykových a digitálnych zručností a hlavne výmena skúseností s medzinárodnými partnermi, ktoré nás nútia k modernizácii vo všetkých oblastiach vzdelávania.

***

Fotogaléria

Publikované: 25.10.2021 / Aktualizované: 26.10.2021 HoreTlačiť