Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Erasmus+, SPŠ strojnícká Prešov na Malte

Zvyšovanie jazykových zručností učiteľov SPŠ strojníckej v Prešove v rámci projektu Erasmus +

Školstvo

Sme strednou školou, ktorá si uvedomuje, že len samotné vzdelávanie nestačí, a preto sa naša škola aktívne a úspešne zapája do mobilít programu Európskej únie Erasmus +, ktorý dáva príležitosť pedagogickým zamestnancom stráviť čas v zahraničí, zlepšiť si jazykové zručnosti a rozšíriť si svoje poznatky návštevou multikultúrneho prostredia.

V termíne 16.8.2021 až 20.8.2021 učitelia našej školy absolvovali v rámci projektu Erasmus + jazykový pobyt na Malte v stredisku Saint Julian's v jazykovej škole ACE English Malta.

Cieľom jazykového pobytu bolo predovšetkým zdokonaliť si svoje jazykové zručnosti v autentickom prostredí, obohatiť si  slovnú zásobu priamo v anglicky hovoriacej krajine, zlepšiť si výslovnosť, vyskúšať si anglický jazyk priamo v praxi a spoznať ľudí z okolitých krajín.

Jazykový kurz prebiehal v neformálnej atmosfére v menších skupinkách pod vedením lektorov. Realizoval sa aj prezenčne, aj online, formou diskusií, zážitkového a interaktívneho učenia.

V rámci voľného času sme spoznali novú krajinu, nových ľudí, navštívili zaujímavé a historické miesta, napríklad hlavné mesto Valleta či ostrov Gozo, ktoré nám rozšírili náš kultúrny rozhľad a pomohli nám lepšie pochopiť kultúrny rozmer Európskej únie.

Prínosom bolo okrem iného získanie nového pohľadu na vyučovanie cudzieho jazyka a jeho dôležitosť pre uplatnenie našich absolventov na trhu práce, potrebu vzdelávania učiteľov aj iných aprobácií ako anglického jazyka, využitie digitálnych technológií v oblasti výučby anglického jazyka, a tým dosiahnutie modernizácie a internacionalizácie vyučovania anglického jazyka na našej škole.

***

Fotogaléria

Publikované: 25.10.2021 / Aktualizované: 26.10.2021 HoreTlačiť