Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4. ročníka stredoškolskej súťaže Garden Semmelrock 2022

Dve 1. miesta v celoštátnom kole Garden Semmelrock

Školstvo

Máme dve víťazky celoštátneho kola 4. ročníka stredoškolskej súťaže Garden Semmelrock - naše žiačky z III.B (podľa abecedy):

 1. miesto Tatiana JANKOVSKÁ z III.B

  Zadanie č. 2 Polyfunkčná budova

 2. miesto Martina RICHNAVSKÁ z III.B

  Zadanie č. 4 Horská chata

Víťazky napísali:

„ Zapojením do tejto súťaže sme nabrali nové skúsenosti v programe Allplan, ale aj v odbore, ktoré v budúcnosti určite využijeme. Ďakujeme za príležitosť zapojiť sa a taktiež ďakujeme nášmu okoliu, ktoré nám ponúklo inšpirácie k celkovému výtvoru našich prác.“

Firma Semmelrock, stein & design, s.r.o. vyhlasuje v každom ročníku 4 súťažné zadania, pričom oceňuje 1. miesto za každé zadanie – teda 4 x 1. miesto. Je to unikátny úspech našich žiačok, keď zo 4. udeľovaných 1. miest získali pre našu školu v konkurencii stredných priemyselných a odborných škôl stavebných na Slovensku dve 1. miesta.

Postup do celoštátneho kola si vypracovaním kvalitných originálnych projektov zaslúžili aj ďalší spolužiaci z III.B a to Ondrej Ondzik a Tamara Šlampiaková.

Našu školu tak v celoštátnom kole reprezentovalo spolu 11 projektov, ktoré vypracovali títo štyria žiaci III.B:

 • Tatiana Jankovská- 4 súťažné zadani
 • Martina Richnavská- 4 súťažné zadania
 • Ondrej Ondzik- 2 súťažné zadania
 • Tamara Šlampiaková- 1 súťažné zadanie.

Blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy, za chuť zdokonaľovať sa pri práci s grafickým programom Allplan a hlavne za ich tvorivosť a kreativitu pri tvorbe originálnych súťažných projektov pod odborným vedením skúseného pedagóga ako je pani Ing. Svetlana Filipová.

Chceme vyzdvihnúť aj mimoriadny prínos našich víťaziek Martinky a Tatianky pri riešení technických problémov pri tvorbe výstupov v novej verzii programu Allplan 2022.

***

Fotogaléria

Publikované: 11.04.2022 / Aktualizované: 09.05.2022 HoreTlačiť