Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

15. ročník celoštátnej súťaže YTONG

Ďalší veľký úspech žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove

Školstvo

S veľkou radosťou zverejňujeme výnimočné výsledky 15. celoštátneho kola stredoškolskej súťaže Ytong. Do súťaže sme zaslali 3 projekty zo školského kola, z ktorých dva získali najvyššie ocenenia v regionálnom aj celoštátnom kole:

1. miesto – Samuel Orenič za projekt Rezidencia MAUI

Samuel navrhol nadštandardný pasívny rodinný dom určený na bývanie 5 až 8 člennej rodiny. Z hodnotenia technického poradcu firmy Xella vyberáme:  „Najlepší projekt, správne šrafy, mierka rezov 1:75, výborne spracované atypické detaily, kompletný sortiment, pekne graficky spracované"....

2. miesto – Marek Bajcura za projekt Vila TRAUM

Marek navrhol samostatne stojaci luxusný rodinný dom určený na bývanie 4 až 5 člennej rodiny. Z hodnotenia technického poradcu firmy Xella vyberáme:  „Výborný projekt, správne vypracovaný graficky aj konštrukčne, využitý sortiment prvkov Ytong, výborné detaily"...

Týmto umiestnením získali aj finančnú odmenu podľa štatútu súťaže a tiež sponzorský dar pre školu od spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r. o. v sume 370 € (za 1.miesto) + 240 € (za druhé miesto) = spolu 610 €.

Do súťaže sa zapojil aj Matej Slaninka s projektom Modern White House. Do regionálneho kola postúpil z 3. miesta v školskom kole. Vypracoval projekt moderného rodinného domu v bielom dizajne určený na bývanie pre 4 až 5 člennú rodinu.

Je úctyhodné, že v tejto ťažkej covidovej dobe, naši študenti vypracovali precízne a konštrukčne prepracované projekty. Prejavili vysokú mieru samostatnosti a schopnosť riešiť problémy.

Úspechy našich žiakov v celoštátnom kole  sú výsledkom toho, že študenti   prejavili vôľu a chuť zvyšovať svoju odbornú spôsobilosť, pretože vypracovanie takýchto súťažných projektov si vyžaduje vedomosti a zručnosti nad rámec získaných poznatkov z vyučovania odborných predmetov.

Pri návrhu a spracovaní projektov v stavebnom systéme Ytong posunuli úroveň svojich vedomostí a zručností pri konštruovaní na vysokú úroveň. Navrhovanie nevšedných dispozícii a dizajnu rodinných domov rozpracovali až do riešenia atypických konštrukčných detailov v stavebnom systéme Ytong.

Je potrebné oceniť aj to, že sa tvorbe projektov venovali vo svojom voľnom čase, keď pracovali na vlastných PC so študentskými licenciami CAD programu Nemetschek vo verziách Allplan 2020 a v grafickom programe Lumion. Taktiež poďakovanie patrí konzultantke pani učiteľke Ing. Svetlane Filipovej.

Samuelovi a Marekovi úprimne blahoželáme a srdečne ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu nielen našej školy SPŠ stavebnej v Prešove, ale aj Prešovského samosprávneho kraja!

15. ročník Stredoškolská súťaž YTONG formát PDF (2460 kB)

***

Fotogaléria

Publikované: 06.07.2021 / Aktualizované: 06.07.2021 HoreTlačiť