Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zlatá a strieborná vlna na Krajskej prehliadke SOČ

Úspechy SPŠ elektrotechnická Prešov na krajskom kole SOČ

Školstvo

Po školskom kole SOČ sa študenti našej školy zúčastnili Krajskej prehliadky SOČ, ktorá sa mala uskutočniť na Spojenej škole J. Henischa v Bardejove. Nakoľko platí zákaz zhromažďovania, práce boli hodnotené OHK na základe poslanej  písomnej dokumentácie a príloh v podobe videí, o ktoré mohla požiadať OHK súťažiacich.  Z našej školy sa jej zúčastnili 11 študenti s 9 prácami.

Práce našich študentov aj v tomto  ročníku potvrdili svoje kvality pri realizácií projektov. To sa ukázalo v odbore 11 Informatika, v ktorej obsadili popredné priečky v podobe prvého a druhého miesta. Taktiež v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, v ktorom sme získali prvé miesto. 

V odbore Informatika získali prvé miesto Samuel Farkaš a Matúš Juraj Kobyľan z IV.B triedy s prácou „Asistent pre ľudí s ochorením diabetes mellitus vo forme mobilnej aplikácie“. Študenti vyvinuli mobilnú aplikáciu, ktorá má upozorniť diabetikov o prekročení množstva glukózy v krvi. Aplikácia prehľadne registrovala nutričnú hodnotu prijatej stravy, na základe ktorej upravovala stravovacie návyky, pitný režim a fyzickú aktivitu.  Samotná aplikácia bola navrhnutá pomocou technológie React Native a framework NestJS pre tvorbu serverovej aplikácie s podporou návrhu dizajnu aplikácie, kde bola požitá technológia Adobe XD. Všetky údaje boli ukladané do databázy MySQL.

 

Na druhom mieste sa v odbore Informatika umiestnil Igor Lengel z IV.SB triedy s prácou „Mobilná aplikácia s využitím OPEN DATA Prešov“. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť hlavne obyvateľom mesta Prešov využitím OPEN DÁT. Študenti vytvorili aplikáciu pomáhajúcu pri inzercii a hľadaní zatúlaných psov. Táto aplikácia rieši služby týkajúce sa chovu a starostlivosti o psov, veterinárne ambulancie a útulky, ktoré budú v aplikácii použité pre ľahšie nájdenie potrieb pre domácich miláčikov. Pre tvorbu aplikácie bolo použité Android Studio a platforma Google Firebase.

Úspešných riešiteľov sme mali aj v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, v ktorom obsadili naši študenti Kristián Kičinka a Dominik Bušek z IV.SB pekné prvé miesto s prácou „Webová Aplikácia - Edukačný Portál“. Cieľom práce bolo vytvorenie atraktívnej webovej aplikácie, resp. webového portálu, ktorý by pomáhal pri výučbe odborných a humanitných predmetov v škole. Portál by slúžil na distribúciu vzdelávacích materiálov, ako sú prezentácie, pracovné listy a vytváranie testov učiteľmi pre študentov, ich následná aplikácia a vyhodnocovanie online so zameraním na podporu klasifikácie študentov. Grafický dizajn edukačného portálu bol vytvorený vo vektorovom návrhovom nástroji Adobe XD. Základ aplikácie stojí na PHP framework Laravel. Údaje, s ktorými pracovali študenti boli ukladané do databáz a samotná aplikácia bola spustená na externom serveri. Funkcie aplikácie využívajú naši študenti.

Všetkým zúčastneným študentom, ktorí reprezentovali našu školu na Krajskej prehliadke SOČ ďakujem za ich čas, snahu a účasť na tejto prehliadke. Zároveň chcem zaželať všetkým postupujúcim do Celoštátnej prehliadky SOČ veľa šťastia a úspechov.

***

Ing. Ondrej Kontura
metodik SOČ SPŠ elektrotechnická Prešov

Vyhodnotenie prác

Študenti sa umiestnili v jednotlivých súťažných odboroch nasledovne: 

Súťažný odbor: 08 Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

4.

Michal Popovič

IV.SB

LendIt - vypožičiavanie eKolobežiek (PC aplikácia)

 

Súťažný odbor: 11 Informatika

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

1.

Samuel Farkaš

Matúš Juraj Kobyľan

IV.B

Asistent pre ľudí s ochorením diabetes mellitus vo forme mobilnej aplikácie

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

2.

Igor Lengel

IV.SB

Mobilná aplikácia s využitím OPEN DATA Prešov

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

Súťažný odbor: 12 Elektronika, hardware a mechatronika

4.

Patrik Ridilla

IV.C

Prenosný 100W bluetooth reproduktor ovládaný Arduinom

4.

Daniel Kovaľ

IV.SA

Moderný bezpečnostný elektronický zámok

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1.

Kristián Kičinka

Dominik Bušek

IV.SB

Webová Aplikácia - Edukačný Portál

postup na celoštátnu prehliadku SOČ

4.

Adam Juriš

IV.SA

CCNA testovacia hra

 

Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie

Miesto

Meno a priezvisko

Trieda

Názov súťažnej práce

 

4.

Daniela Chovancová

III.F

Návrh funkcionalít a propagácie aplikácie ecoCITY

 

4.

Šimon Letkovský

IV.F

Manažment konfliktu a zvládanie námietok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 28.04.2020 / Aktualizované: 28.04.2020 HoreTlačiť