Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zaslúžená pocta v podobe Medaily sv. Gorazda

Malá medaila sv. Gorazda je na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Školstvo

Naši dávni predkovia obohatili európske kultúrne dedičstvo originálnym vkladom vlastného písomníctva, literatúry, kultúry a školstva. K osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o tento vklad a zároveň o položenie základov našej národnej identity, patrí popri Cyrilovi a Metodovi aj známy vzdelanec – polyhistor svätý Gorazd.

Práve podľa jeho mena je pomenovaná medaila, ktorú udeľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov. Ocenenie tvorí medaila, certifikát a záložka a je určené pedagógom, ktorí sa významným spôsobom zúčastňujú na rozvoji školstva Slovenskej republiky z hľadiska výchovy a vzdelávania mládeže, osobitne nadaných a talentovaných, ako aj zdravotne postihnutých žiakov a študentov. Zároveň sa jedná o najvyšší stupeň morálneho ocenenia v rezorte školstva nefinančného charakteru, ktoré sa udeľuje od roku 1999.

Je nám veľkou cťou, že medzi osobnosti, ktoré sa môžu popýšiť týmto významným ocenením, patrí od dnešného dňa aj Ing. Jozef Macej, učiteľ odborných  predmetov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Patrí k tým mladým  pedagógom, ktorí sú pre svoju prácu zapálení a vo vzťahu k mládeži vždy otvorení a ústretoví. Aktívne sa zapája aj do medzinárodných projektov,  v rámci ktorých  vypracoval množstvo učebných materiálov, čím významne prispel k zefektívneniu a zatraktívneniu výučby predmetov elektronika, automatizácia a priemyselná informatika.

Opakovane získal so svojimi študentmi výnimočné úspechy  v súťažiach organizovaných na  celoštátnej úrovni. V posledných šiestich ročníkoch súťaže SYGA sa študenti pod jeho vedením pravidelne umiestňovali na 1. miestach, resp. získali osobitné ocenenia.

Slovensko potrebuje dobrých učiteľov, odborníkov, a preto si povolenie pedagóg zaslúži to najvyššie uznanie. Práca učiteľa je povolaním a poslaním zároveň, veď učitelia sú osobami, ktoré v nás vzbudzujú ambície, nádej, povzbudenie a presvedčenie, že niečo vo svojom živote dosiahneme.

Ing. Jozefovi Macejovi v mene celého pedagogického zboru srdečne gratulujeme a prajeme množstvo ďalších úspechov v pracovnom a súkromnom živote.

***

Mgr. Lukáš Zgola
učiteľ humanitných predmetov

Fotogaléria:

Publikované: 14.12.2020 / Aktualizované: 14.12.2020 HoreTlačiť