Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Virtuálny deň otvorených dverí na SOŠ služieb v Prešove

Vítame Vás na virtuálnom Dni otvorených dverí Strednej odbornej školy služieb, Košická 20 v Prešove

Školstvo

Vizitka našej školy, teda niečo o našej škole:

Naša škola je

 • otvorená pre všetkých žiakov
 • škola ponúka príležitosť získať odborné vzdelanie, kvalitnú profesijnú prípravu v zaujímavých a kreatívnych odboroch

Prečo študovať na našej škole? Čo Vám ponúka naša škola?   

 • škola využíva moderné informačné technológie
 • vytvára motivačné prostredie pre žiakov, učiteľov (mimoškolskú činnosť, účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, motivačné študentské vreckové)
 • ponúka moderne vybavené školské priestory teoretického a praktického vyučovania
 • spolupracuje s partnerskými školami na Slovensku i v zahraničí (Bratislava, Hradec Králové, Vizovice, Tarnow)
 • realizuje a pripravuje projekty, odborné stáže v zahraničí - Česko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, aktuálne pripravujeme Lipsko

Niečo o histórii a súčasnosti školy:  Naša škola oslávila 35. výročie od svojho vzniku.
Má veľmi dobrú tradíciu v Prešovskom kraji a tiež uplatnenie absolventov vo sférach služieb. Úspešní absolventi nás reprezentujú v rámci vlastného podnikania, štúdiom na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí.

POZÝVAME Vás na ŠTUDENTSKÝ ACCOMPANYING - vizualizáciu prípravy študentov našej školy, ktorí sa pod vedením učiteľov úspešne zapájajú do celoslovenských odborných súťaží a projektov a predovšetkým sa pripravujú na úspešnú profesijnú kariéru.

Ďakujeme za Vašu návštevu a tešíme sa na budúce už priame spoločné stretnutia.

Za študentov školy ...

Virtuálna prehliadka:

https://youtu.be/LcF4F3oJVX0

Publikované: 02.12.2020 / Aktualizované: 02.12.2020 HoreTlačiť