Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rekonštrukcia priestorov na SPŠ v Snine

Regionálne centrum vzdelávania na SPŠ v Snine

Školstvo

Školské priestory počas prázdninových mesiacov by mali byť oázou ticha a pokoja a „oddychovať“ tak, ako oddychujú aj žiaci, ktorí sú v nich počas celého školského roka. Ale v Strednej priemyselnej škole v Snine je opak pravdou.

Práve v tomto období vrcholia práce na projekte, ktorý je „Realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“.

V škole sa vytvorí - Regionálne centrum vzdelávania v Strednej priemyselnej škole v Snine. Takéto odborné pracovisko v priestoroch školy si samozrejme vyžiadalo  stavebné úpravy, rekonštrukciu technických rozvodov a elektroinštalácií podľa technických požiadaviek v súlade s projektovou dokumentáciou.

Po ukončení prác bude tréningové centrum prínosom nielen pre stredné školstvo, ale aj pre širokú odbornú verejnosť a podnikateľské subjekty v strojárstve.

Vznikne Regionálne centrum vzdelávania pre odborné vzdelávanie a prípravu pre strojárske odbory so zameraním na obsluhu a riadenie CNC obrábacích strojov, odborná učebňa CNC techniky, učebňa metrológie a podporí sa odborné vzdelávanie vychádzajúce z reálnych potrieb trhu práce.

Zrekonštruované priestory budú okamžite po skolaudovaní plniť svoju úlohu, ktorou je  vzdelávať žiakov a ďalších záujemcov v oblasti strojárstva so zameraním na obsluhu a riadenie CNC obrábacích strojov, CNC techniky a strojárskej metrológie.

***

PaedDr. Alena Romanová
riaditeľka školy

Fotogaléria

Publikované: 29.07.2020 / Aktualizované: 17.08.2020 HoreTlačiť