Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Región IT riešení

Najlepšia aplikácia programu Región IT riešení vytvorená študentmi SPŠE Prešov

Školstvo

Stredná priemyselná škola elektrotechnická sa zapojila do projektu Región IT riešení, ktorý vznikol v spolupráci Prešovského samospravného kraja a firmy Unicorn Systems, pričom jeho cieľom bolo priniesť zaujímavé aplikácie a weby, ktoré pomôžu školám a zároveň umožnia žiakom priblížiť reálny vývoj aplikácií vo firme a podporiť ich záujem o štúdium IT technológii. Projekt úspešne dokončilo 28 študentov zo 6 tímov z týchto škôl: SPŠ Snina, SOŠ technická S. Ľubovňa, SPŠ technická Bardejov, Gymnázium J. F. Rimavského Levoča, SPŠ elektrotechnická Prešov a Obchodná akadémia S. Ľubovňa. Tímy svoje projekty prezentovali 17.9.2020 na pôde PSK pred odbornou porotou, ktorá bola zložená zo zástupcov spoločnosti Unicorn Systems a zástupcov Prešovského samosprávneho kraja.

Tím SPŠ elektrotechnickej v tomto projekte vytvoril aplikáciu, ktorá získala ocenenie najlepšia aplikácia programu Región IT riešení.

Tím s názvom PEGAS v zložení Branislav Bílý, Igor Lengel, Michal Popovič, Kevin Seman, Erik Wittner (absolventi v školskom roku 2019/2020 z triedy 4.SB) pracovali celý minulý školský rok na vývoji aplikácie pre evidenciu, resp. inventúru majetku. Ich cieľom bolo vytvoriť jednoduchú webovú aplikáciu, ktorá umožní inventúru majetku na škole a jednoduchú evidenciu pomocou QR kódu. Aplikácia tiež umožňuje nahlasovanie chybného alebo chýbajúceho majetku, čím sa správa dostane veľmi rýchlo k správcovi učebne. Vývoju aplikácie venoval tento tím niekoľko desiatok hodín svojho času, stovky riadkov kódu, a samozrejme, študenti museli prekonať aj mnohé problémové situácie. Ako nám povedal Erik, jeden z členov tímu: „Som veľmi rád, že sme aplikáciu dokončili aj počas prerušeného vyučovania a mohli sa zapojiť do tohto projektu. Chceme sa poďakovať aj firme Unicorn Systems a jej zamestnancom za konzultácie a spoluprácu pri vývoji tejto aplikácie. Vyskúšali sme si vývoj aplikácie od plánovania projektu, ktorému sme venovali veľa času až po samotnú realizáciu. Ďakujem aj ďalším členom tímu, že sme aplikáciu dokončili až do finálnej fázy a ďakujeme porote za ocenenie."

Aj samotná porota v zložení zamestnancov Unicorn Systems a zástupcu PSK ohodnotila túto aplikáciu ako veľmi prínosnú a vyslovila nádej, že vývoj tejto aplikácie bude pokračovať a bude aj reálne ponúknutá iným školám v rámci PSK. Porota ocenila aj troch najlepších žiakov v rámci programu, dvaja z nich boli naši absolventi, a to Branislav Bíly a Erik Wittner.

V súčasnosti sa už chystá ďalší ročník projektu Región IT riešení, do ktorého sa veľmi radi zapojíme.

K tomuto úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších inšpiratívnych nápadov v ich budúcnosti. Zároveň ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

***

Ing. Martin Broda, PhD.
zástupca riaditeľky školy pre odborné predmety

Fotogaléria

Publikované: 24.09.2020 / Aktualizované: 24.09.2020 HoreTlačiť