Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Projekt VALT

"Visual aids to make learning/teaching easier" na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Školstvo

Začiatkom tohto školského roka sa naša škola zapojila do projektu Visual aids to make learning/teaching easier, skrátene VALT, v rámci programu Erasmus+.

Projekt je zameraný na výrobu edukačných videí, ktoré by mali pomôcť žiakom lepšie pochopiť základy elektrotechniky, elektroniky, fyziky, IT technológií a CNC strojov. Všetky vyrobené videá a iné materiály budú zverejnené na stránke projektu a budú k dispozícii širokej verejnosti. V súčasnosti, kedy v mnohých krajinách prebieha vyučovanie dištančnou formou, môžu edukačné videá čiastočne nahradiť výklad učiteľa, alebo aspoň spestriť dištančné vzdelávanie. Na projekte participujeme so SPŠE a VOŠ Pardubice (ČR) a tiež so školami zo Švédska, Bulharska, Francúzska a Grécka.

Prvé projektové stretnutie a s tým súvisiace školiace aktivity mali prebehnúť v novembri 2020 na Slovensku. Vzhľadom na momentálnu situáciu, v súvislosti s pandémiou COVID-19, sa stretnutie na Slovensku a ostatné mobility presúvajú na neskôr, až keď to situácia dovolí. Aj napriek nepriaznivej situácii začali na projekte pracovať žiaci II.C a I.B a pripravili svoje prvé edukačné video o vzniku elektrickej energie.

V tomto týždni, v dňoch 24.11. až 26.11., prebiehajú v online priestore projektové stretnutia vo forme videokonferencií. Zatiaľ sa zahraničné tímy navzájom predstavili, prezentovali svoju krajinu, svoje mesto a školu. V nasledujúcich dňoch budú prezentovať svoje prvé edukačné videá a prebehne online školenie na využívanie voľne dostupného programu na strihanie videa s názvom Shotcut.

Pevne veríme, že sa koncom tohto školského roka, prípadne začiatkom ďalšieho šk. roka, podarí zrealizovať plánované mobility do zahraničia a s tým súvisiace školenia a iné projektové aktivity.

***

Ing. Jozef Macej

Fotogaléria:

Publikované: 14.12.2020 / Aktualizované: 14.12.2020 HoreTlačiť