Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Priebežné výsledky druhého kola medzinárodnej súťaže NAG IoT 2020

Študenti SPŠE v Prešove navrhli meteorologickú stanicu

Školstvo

Po úspešne zvládnutom prvom kole prebehlo kolo druhé. Naši študenti sa museli popasovať s náročnými úlohami nadväzujúcimi na prvé kolo. Cieľom druhého kola bolo navrhnúť meteorologickú stanicu pomocou modulu ESP 8266.

Tento modul mal byť srdcom stanice, ku ktorému boli pripojené snímače pre meranie teploty, vlhkosti, osvetlenia a stav batérie. Snímané veličiny boli prostredníctvom wifi pripojenia odosielané do Raspberry Pi, a to preposielalo tieto hodnoty na súťažný server. Na súťažnom serveri je mapka zobrazujúca stav nameraných meteorologických veličín jednotlivých tímov. Pre kontrolu stavu nameraných veličín a ovládanie inteligentného domu na diaľku mali študenti naprogramovať aplikáciu bežiacu na Raspberry Pi. Aplikácia obsahuje ovládacie prvky svetla, alarmu a otvárania garáže inteligentného domu. V konečnom dôsledku sa to našim študentom podarilo. Po vyriešení softvérovej časti začali študenti riešiť hardvérovú časť stanice, a to konštrukciu, zapojenie s dôrazom na to aby bola úplne energeticky sebestačná. Obal meteorologickej stanice bol navrhnutý a vytlačený na 3D tlačiarni, v ktorého útrobách bolo ukryté ESP 8266, batéria, modul nabíjania batérie, prevodník z 5 V na 3,3 V a napokon solárny panel. Samotná meteorologická stanica bola plne funkčná.

Naši študenti sa v silnej konkurencii škôl z Českej a Slovenskej republiky nestratili. Našu školu reprezentujú dva tímy študentov z III.SB a II.SA. Spolu je do súťaže zapojených 45 tímov, ktoré sú podľa uvedených priebežných výsledkov v porovnaní s predošlým ročníkom viac vyrovnané. Na 7. mieste je tím NullPointerException s 178 bodmi z celkového počtu 200 bodov, ktorý je zastúpený študentmi z III.SB. Na 22. mieste je tím pod názvom Nulový Odpor s 141 bodmi, ktorý pozostáva zo študentov z II.SA a II.C triedy.

 

V súčasnej dobe sa študenti pripravujú na posledné tretie kolo, ktoré sa uskutoční na škole SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové.

***

Ing. Ondrej Kontura
koordinátor súťaže
SPŠE v Prešove

 

 

 

Publikované: 28.04.2020 / Aktualizované: 28.04.2020 HoreTlačiť