Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Podpísanie memoranda na SPŠ v Snine

Aktivity smerujúce k uplatniteľnosti študentov a absolventov SPŠ v Snine na trhu práce

Školstvo

Po vzájomných rokovaniach sa podarilo podpísať memorandum medzi Strednou priemyselnou školou v Snine a SAIDE - Slovenskou asociáciou pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní v Bratislave.

Základným cieľom je podporovať a realizovať aktivity smerujúce k uplatniteľnosti študentov a absolventov na trhu práce.

Spolupráca sa bude realizovať v oblastiach:

 • prípravy študentov na trh práce,
 • vzdelávacieho procesu,
 • spoločensky prospešných aktivít,
 • poradenskej činnosti.

Prvý okruh aktivít sa už začal a žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej  inovačnej online súťaže BeREADY AWARDS. Je to súťaž, v ktorej mladí stredoškoláci, ktorí sa zapojili do tejto technicky orientovanej súťaže, riešia vopred zadaný problém a získavajú  zručnosti dôležité pre svoju budúcu kariéru.

Veľká vďaka spoločnosti SAIDE za možnosť zapojiť sa do takejto formy spolupráce a veríme, že táto pozitívna skúsenosť prispeje absolventom našej školy k správnemu vykročeniu do budúcnosti.

***

PaedDr. Alena Romanová
riaditeľka školy

Publikované: 19.11.2020 / Aktualizované: 19.11.2020 HoreTlačiť