Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

JA Slovensko na SPŠ v Snine

Študentská firma LYPRI v Strednej priemyselnej škole v Snine

Školstvo

Žiaci Strednej priemyselnej školy v Snine sa aj v školskom roku 2020/2021 zapojili do vzdelávacieho programu JA Slovensko, n.o., ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie.

Program s názvom Aplikovaná ekonómia je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov.

Žiaci druhého ročníka študijného odboru technické lýceum založili študentskú firmu s názvom LYPRI  a z právneho hľadiska simulujú chod akciovej spoločnosti. Predmetom podnikania študentskej firmy je výroba a predaj bavlnených tašiek, ktoré sú opakovane použiteľné, ľahko udržiavateľné a teda „eko“. Túto činnosť si zvolili preto, lebo im záleží na ochrane životného prostredia. Záleží im na tom, aby sa nezvyšovalo množstvo odpadu, ktorý sa nijakým spôsobom ďalej nespracováva.

Ako tvrdia členovia firmy: „K záchrane našej  planéty každý prispieva vlastným rozhodnutím. Dlhá cesta sa skladá z malých krôčikov.“

***

Katarína Hanka Krupová
prezidentka študentskej firmy LYPRI
SPŠ Snina

Publikované: 23.02.2021 / Aktualizované: 23.02.2021 HoreTlačiť