Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Deň finančnej gramotnosti na Hotelovej akadémii J. Andraščíka v Bardejove

Zaujímavá akcia pre deviatakov v okrese Bardejov

Školstvo

Dňa 27. 2. 2020 sme v  Hotelovej akadémii Jána Andraščíka  privítali tímy deviatakov zo štrnástich základných škôl okresu Bardejov, pre ktorých študenti študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu  a ekonomické lýceum zorganizovali Deň finančnej gramotnosti.

Študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka žiakom základných škôl  pomáhali vniknúť do sveta financií a prostredníctvom bádateľských metód vyučovania  im  postupne vysvetľovali problematiku  inflácie, daní a riadenia osobných financií. Ich snahou bolo, aby si deviataci  uvedomili nevyhnutnosť finančnej gramotnosti v dnešnom svete.

Na úvod dňa problematiku  z oblasti daní, inflácie a riadenia osobných financií deviatakom priblížili odborníci z praxe z firmy OVB Allfinanz Slovensko, a.s. odbornou prezentáciou i osobnými skúsenosťami z finančného sveta.

Finančné vedomosti získané počas dňa si deviataci neskôr overovali pri riešení prípadovej štúdie „Rodina platí dane“ a finančného pexesa.

 Pri vypracovaní úloh  mohli využívať pomoc „finančných poradcov“, ktorými boli študenti študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a ekonomické lýceum.

Úspešní boli všetci. Každý tím základnej školy pracoval svedomito, s nadšením a zápalom pre vyriešenie úloh.

Deň finančnej gramotnosti na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka  ukázal, že  dnešní mladí ľudia  majú záujem byť finančne gramotní, rozumieť svetu financií a naučiť sa pracovať s financiami v rôznych životných situáciách, čo je v súčasnosti veľká výhoda pre život v reálnych podmienkach.

Fotogaléria:

Publikované: 28.02.2020 / Aktualizované: 02.03.2020 HoreTlačiť