Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Úspech SŠ v Bijacovciach v projekte Erasmus +

Stáž v ČR v rámci projektu ERASMUS PLUS

Školstvo

Spojená škola Bijacovce 1, o.z. SOŠ lesnícka, bola štyrikrát za sebou  úspešná v navrhnutí odbornej stáže v rámci projektu Erasmus + KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivca a KA102 – Mobilita učiacich  sa a zamestnancov v OVP. Tak ako po iné roky aj teraz v mesiaci september – október 2019 sa tejto stáže zúčastnili úspešní kandidáti s heslom „Budúci lesáci“.

Vybraní žiaci odboru Operátor lesnej techniky teda vycestovali do partnerskej firmy v Českej republike. Projekt je časovo a organizačne prepracovaný a zahŕňa v sebe bohatý harmonogram. Táto stáž nadväzuje na odborné a teoretické predmety zo školy, no zároveň ponúka možnosť odborne pracovať, poznávať modernejšiu techniku a iné technologické postupy v lesoch ČR

Súčasťou harmonogramu ja napríklad spracovanie kôrovej kalamity harvestorovou technológiou v porastoch do 40 rokov harvestormi a vyvážacími súpravami  Rottne H8D, John Deere 1270 g, ako aj motomanuálnou technológiou. Oboznamujú sa aj so spracovaním biomasy chippertruckom JENZ HEM 583R, ťažbou v lanovkových terénoch (Highlander, Syncrofalke), ako aj prípravou pôdy lesnou frézou FAE a traktorom FENDT 939 vario.

Odborná stáž obnáša aj aktivitu v rekonštrukcii porastov do 40 rokov, ich vývoz forwarderom, ako aj zalesňovanie kalamitných oblastí.

Prax sa vykonáva podľa systému kvality ECVET a dokument Europass Mobility sa využíva na zaznamenanie stáže, a zároveň slúži ako informácia potencionálnemu zamestnávateľovi alebo vysokej škole o absolvovaní zahraničnej stáže.

Zámerom školy v rámci tohto projektu je zvyšovať prepojenosť teoretického a praktického vyučovania a podnikateľskej sféry. Víziou do budúcnosti je stať sa školou na kvalitatívne vysokej úrovni, aby sme zatraktívnili lesnícke remeslo a zvýšili záujem o štúdium na našej škole.

***

Ing. Pavol Sedlák
riaditeľ školy

Fotogaléria:

Publikované: 15.10.2019 / Aktualizované: 15.10.2019 HoreTlačiť