Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Supercyklista a Supervodič 2019

Ďalší ročník súťaže Supercyklista a Supervodič na SPŠ v Snine

Školstvo

Dlhšie upršané obdobie sa 31. mája 2019 akoby čarovným prútikom ukončilo a krásne ráno bolo predzvesťou nielen slnečného dňa, ale aj areál Strednej priemyselnej školy v Snine zmenil svoju podobu.

Všetkých návštevníkov vítala pripravená cyklistická a motoristická dráha, a to bolo signálom, že sa bude diať niečo nad rámec bežných vzdelávacích aktivít. O 8.30 hod. plocha ožila cyklistami, vodičmi pedál kár a mladými vodičmi osobných motorových vozidiel, pretože sa začal ďalší ročník súťaže Supercyklista a Supervodič. Všetci s napätím očakávali, čo im tento deň prinesie. Program dňa tvorila pestrá mozaika aktivít a deň s veľkým D sa začal otvorením, privítaním prítomných riaditeľkou SPŠ v Snine, PaedDr. Alenou Romanovou, ktorá  vysvetlila cieľ a zámer akcie, privítala súťažiacich i divákov a  predstavila vzácnych hostí.

Význam takejto akcie, ktorá je zameraná na bezpečnosť cestnej premávky, ocenili vo svojich príhovoroch pani primátorka mesta Snina Ing. Daniela Galandová,  zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ing. Martin Miškovský a Ing. Dušan Štofík a podpredseda Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl Vojtech Jurík. Po príhovoroch moderátori Mgr. Semjonová a Ing. Roman vysvetlili prítomným organizačné pokyny k realizácii jednotlivých aktivít a súťažné aktivity sa mohli naplno rozbehnúť.

Na športovej ploche už netrpezlivo čakali cyklisti, ktorí sa prebojovali do finále, aby ukázali, čo má vedieť a zvládnuť supercyklista. Pred dôležitým pokynom - štart - pracovný tím musel skontrolovať vybavenosť bicyklov a súťažiaci prešli vedomostným testom z pravidiel cestnej premávky. Až potom sa za podpory divákov rozpútal zápas nielen o cenné sekundy, ale aj o prekonanie samého seba a pristúpilo sa k zdolávaniu prekážkovej dráhy. Celkovo sa finále zúčastnilo 51 žiakov, ktorí boli víťazmi zo 119 zúčastnených žiakov v predchádzajúcich školských kolách.

V druhej časti športového areálu sa už formovali športové trojice za jednotlivé základné školy - družstvá súťažiace v pedál kárach. V tajnej porade si odovzdávali informácie, ako byť pri zdolávaní slalomovej dráhy čo najrýchlejší. Súťažiaci sa snažili byť presní, výborne ovládať pedál káru, nezvaliť kužele a správne ich obísť, a to všetko za čo najlepší čas.

Žiakom materských, základných škôl  a žiakom SPŠ v Snine boli určené aj sprievodne aktivity - svoje stanovisko a ukážku činnosti mala pre nich pripravená -  Záchranná zdravotná služba Falck. Návštevníci tak mali možnosť vidieť techniku, ktorá slúži pri záchranárskych akciách, mohli si vyskúšať masáž srdca i poskytnutie umelého dýchania. Zamestnanci Falcku poukázali na dôležitosť záchrany ľudského života poskytnutím prvej pomoci a predviedli  aj  názorné ukážky, upozornili na najčastejšie situácie, ku ktorým dochádza pri haváriách.

Šum nastal hlavne vtedy, keď na plochu prišli príslušníci Oddelenia služobnej kynológie v Zboji, ktorí so svojimi dvoma psami predvádzali ozajstné kúsky! Mali sme možnosť sledovať psa pri zadržaní ozbrojeného páchateľa, ale aj nádherného čierneho psíka, ktorý ukázal, aký je obratný.

Napätie a radosť sa zintenzívnili ešte viac, keď sa na trávnatej ploche objavili nádherné kone s jazdcami Jazdnej polície v Košiciach, ktoré nám predviedli, čo všetko dokážu, ak dôverujú svojmu jazdcovi.  Výnimočným zážitkom bola pre divákov ukážka čestného kola a úvodného pozdravu, práca s vlajkou a vykonávanie cviku so zahalenými očami koňa, prechod koní cez oheň či znížený podhľad, streľba, hádzanie loptičiek do koní...

Emócie vystriedalo odovzdávanie ocenení a diplomov pre víťazov, a tým sa uzatvorila časť, kde hlavnými aktérmi boli žiaci základných škôl.

Záverečnou bodkou aktivít bolo súťaženie mladých vodičov a vodičiek, kde rozhodovali body pridelené za testy z pravidiel cestnej premávky a sekundy za jazdu zručnosti. Najväčším nebezpečenstvom bolo diskvalifikovanie za dotyk s kužeľom, ale aj možné trestné body – za prešmyknutie kolies, zlé radenie prevodových stupňov a všetko s jediným zámerom - byť presný, rýchly a bezpečne dôjsť do cieľa.

Napätie sa dalo krájať, lebo pri supervodičoch rozhodovali sekundy a stačila maličká nepozornosť – napríklad menšie zaváhanie pri bezpečnostnom páse či precenenie vlastných síl....

Súťaživosť, bezpečnosť a vzdelávanie sa 31. mája prepojili v Strednej priemyselnej škole v Snine do pevného zväzku. Supervodiči a Supercyklisti boli odmenení peknými cenami, stovky divákov naplnení nezabudnuteľnými zážitkami a poznatkami a tím organizátorov šťastný, že sa nám opäť raz podarilo pripraviť pre mladých ľudí pútavú akciu, ktorá popri zábavnej funkcii má predovšetkým úlohu - zvýšiť záujem o dopravnú výchovu, o bezpečnú jazdu na našich cestách či už na bicykli, alebo na motorovom vozidle. Opäť raz sme poukázali na dôležitosť vzdelávať sa v oblasti bezpečnosti cestnej premávky – vzdelávať jednu z najzraniteľnejšej  skupiny účastníkov cestnej premávky – mladú generáciu. A práve tejto skupine sa naša škola naplno venuje a veríme, že aj v budúcnosti budeme takto zamerané aktivity realizovať – aj v širšom rozsahu.

Všetky akcie sponzorsky podporili: Škoda Auto Slovensko, Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine, Mestský úrad v Snine, spoločnosť Castrol Slovakia, MDaV SR, Orange Slovensko, Kia Motors Humenné, spol. s r.o., Decomp, s r.o. Snina, Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, ŠJ pri SPŠ v Snine, SPŠ v Snine.

V závere akcie PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy, vyjadrila poďakovanie všetkým prítomným materským, základným a stredným školám za podporu tejto akcie a aktívnu účasť všetkých žiakov, kolegyniam a kolegom a všetkým prítomným za vzájomné pochopenie.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým zamestnancom Strednej priemyselnej školy v Snine za organizáciu a priebeh akcie, ktorí svojím osobným zanietením získali všetkých prítomných pre dodržiavanie zásad bezpečnosti na cestách.

***

Mgr. Jana Semjonová
SPŠ Snina

 

Fotogaléria

Publikované: 05.06.2019 / Aktualizované: 05.06.2019 HoreTlačiť