Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Škola praxi, prax škole

Prepojenia teórie a praxe na Strednej priemyselnej škole v Snine.

Školstvo

Po viacnásobných rokovaniach a hľadaní optimálneho modelu prepojenia teórie a praxe sa podarilo Strednej priemyselnej škole v Snine zabezpečiť praktickú výučbu pre dva odborné predmety: kontrola a meranie a prax v partnerskej organizácii, s ktorou škola úzko spolupracuje.

Spoločnosť DEL CASTING, a.s. sa dohodla so školou na podmienkach, za ktorých sa bude realizovať praktická výučba vo firme. Bola podpísaná zmluva, v ktorej boli explicitne špecifikované podmienky pre školu, prijímajúcu firmu a pre žiakov, ktorí sa zúčastnia praktickej výučby.

Pred samotným podpísaním zmluvy boli vzájomné rokovania medzi pánom konateľom Ing. Kepičom a učiteľmi odborných predmetov Ing. Romanom a Ing. Kováčom, počas ktorých sa určilo vhodné tematické zameranie, dohodol sa pracovný program, určil sa systém hodnotenia, zodpovedný mentor na pracovisku a ďalšie podmienky garantované v zmluve.

Prvý cyklus praktickej výučby absolvovali žiaci 3. ročníka študijného odboru strojárstvo v súkromnej firme úspešne. Vyslovujeme poďakovanie za aktívny prístup vedeniu spoločnosti DEL CASTING, a.s. a jej konateľovi Ing. Kepičovi, ale aj všetkým zamestnancom, ktorí sa ochotne venovali našim žiakom a odovzdávali im vlastné skúsenosti a rady, často aj nad rámec svojich pracovných povinností.

Veľká vďaka a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti, a to nielen v tejto firme, ale rozšírime ju aj na ďalšie odbory a firmy.

***

Ing. Michal Roman
SPŠ Snina

Fotogaléria:

Publikované: 08.04.2020 / Aktualizované: 14.04.2020 HoreTlačiť