Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

S vervou do nového šk. roka - SOŠ polytechnická J. A. Baťu vo Svite

Niekoľko významných udalostí zo života študentov SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite

Školstvo

 • 14. ročník Grand Prix Chimique v Debrecéne

Grand Prix Chimique je súťaž mladých chemikov, ktorá sa koná každé dva roky. Je určená pre talentovaných študentov stredných odborných škôl, kde sa chémia vyučuje ako odborný predmet.  Ide o súťaž v praktických zručnostiach, kde počas dvoch súťažných dní súťažiaci môžu preukázať svoje zručnosti pri riešení praktických úloh z organickej syntézy, odmernej a prístrojovej analýzy v laboratóriách. Slovensko sa na tejto súťaži zúčastňuje pravidelne od roku 1991, kedy sa konal prvý ročník súťaže v Stuttgarte. Za každú krajinu sa súťaže zúčastňuje delegácia zložená z dvoch študentov a dvoch mentorov. Študenti sú vybraní na základe umiestnenia v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii E,F a následne na základe výsledkov dvoch výberových sústredení. Na výberové sústredenia sa pozývajú súťažiaci z celoštátneho kola umiestnení do šiesteho miesta. V maďarskom Debrecéne 23.10 – 28.10. Slovenskú republiku reprezentovali dvaja študenti Nikola Králiková zo Strednej odbornej školy v Novákoch a Slavomír Podolský zo SOŠ polytechnickej J.A Baťu vo Svite. Obaja sa na celoštátnom kole chemickej olympiády umiestnili na medailových pozíciách v posledných dvoch rokoch a získali najviac bodov počas sústredení v Novákoch. V silnej konkurencii 24 súťažiacich z 12 krajín obsadili spoločne krásne 6.- 7. miesto v absolútnom poradí. Obaja veľmi dobre zvládli aj Grignardovu syntézu v preparatívnej časti aj fotometrickú analýzu a cerimetrické stanovenie chemickej spotreby kyslíka v analytickej časti. Obom súťažiacim blahoželáme a veríme, že aj takéto úspechy budú inšpirovať mladých ľudí k štúdiu chémie na stredných odborných školách.

 

 • Svit poctila svojou návštevou veľvyslankyňa Írska

5. novembra sme na našej škole privítali veľmi vzácnu návštevu - veľvyslankyňu Írska na Slovensku pani Hildu Ó Riain so spolupracovníčkou Zuzanou Kršjakovou. 
Na návšteve školy ju privítala riaditeľka Eva Nebusová. Žiaci sa predstavili prezentáciou v anglickom a nemeckom jazyku. Potom nám veľvyslankyňa porozprávala o mnohých zaujímavých veciach, ktoré spájajú Írsko a Slovensko, o svojej práci a spomenula aj to, že pôsobí na Slovensku na svoju vlastnú žiadosť. Má rada naše počasie, ktoré je vraj príjemnejšie od toho írskeho, tiež hory a ľudí. „Naše národy majú veľa spoločného. Okrem toho, že museli bojovať o svoju nezávislosť, sme si veľmi blízky aj povahami – sme srdeční, máme podobný humor a neberieme sa príliš vážne,“ dodala na záver.

 

 • Mesiac úcty k starším

Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším.  Senior klub vo Svite – Podskalka pri tejto príležitosti usporiadal posedenie pre svojich členov, na ktorom sme nechýbali ani my s krátkym kultúrnym programom. Bol plný hudby, spevu, hovoreného slova a prepletený módnou prehliadkou. Takto sme si my, mladá generácia uctili starších.

 

 

Fotogaléria:

Publikované: 14.11.2019 / Aktualizované: 14.11.2019 HoreTlačiť