Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Praktická časť odbornej zložky MS na SPŠ stavebnej v Prešove

Slovenská komora stavebných inžinierov hodnotila v súťaži „O najlepší projekt“

Školstvo

V tomto školskom roku začala spolupráca našej školy so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) v pilotnom 0. ročníku ocenením najlepších projektov našich štvrtákov, ktoré vypracovávali pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu.

Obhajoby projektov – ako forma maturitnej skúšky – boli pre pandémiu COVID-19 zrušené, no po uvoľnení opatrení sa mohla dňa 27. mája 2020 uskutočniť obhajoba a ocenenie pred odbornou hodnotiacou komisiou SKSI v zložení:

Predseda komisie :

 • prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., Stavebná fakulta TU Košice

Členovia komisie:

 • Ing. Ján Pertžala - 1. podpredseda SKSI a predseda RZ SKSI Košice
 • Ing. Viliam Hrubovčák - člen predstavenstva SKSI a Predseda Sekcie Statika stavieb
  RZ Košice (RZ – regionálne združenie)
 • Mgr. Stanislav Kolpak - riaditeľ SPŠ stavebná Prešov

Autori všetkých nominovaných projektov po obhajobe pred komisiou dostali vecné ceny od SKSI, VUC Prešov a SPŠ stavebnej v Prešove.

Finančnou odmenou 100 € za projekt boli odmenené tri najlepšie (bez určenia poradia):

 1. ŠTVORLÍSTOK JESENE ŽIVOTA – autor Matkobiš Richard

 2. NÁVRH POĽNOHOSPODÁRSKEHO AREÁLU – autori Krajňák Marek a Gergelčík Matej

  linka pre zobrazenie videa https://youtu.be/JyaF7k1nsbY

 3. HOTEL Anetka*** - autor Jurko Dávid

Ďalšími ocenenými projektmi boli:

 1.  NÁVRH POŽIARNEJ ZBROJNICE – autor Sedlák  Samuel

 2.  REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU – autori Jenča Ján a Balucha Jakub

 3.  NÁVRH BUNGALOVU V STAVEBNOM SYSTÉME POROTHERM – autor Pavlík Ondrej

 4.  MODERNIZÁCIA RODINNÉHO DOMU – autor Lenďák Matúš

Úspešným absolventom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Naše poďakovanie patrí zástupcom SKSI aj touto formou za podporu a ocenenie práce našich študentov a pedagógov. Spolupráca SKSI a SPŠ stavebnej bude pokračovať v školskom roku 2020/2021  1. ročníkom súťaže O najlepší projekt. Poďakovanie patrí aj Mgr. Jurajovi Kredátusovi PhD., ktorý v zastúpení vedúceho odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Jána Furmana prišiel oceniť prácu našich žiakov.

Fotogaléria:

Publikované: 29.05.2020 / Aktualizované: 29.05.2020 HoreTlačiť