Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mladý tvorca a Torta roka 2019

Úspech žiakov zo SOŠ obchodu a služieb v Humennom

Školstvo

Obrovské nadšenie a radosť všetkých zainteresovaných sa niesla cestou z celoslovenskej výstavy z Nitry. Výstavisko Agrokomplex Nitra sa aj tento rok zaplnilo návštevníkmi a záujemcami o remeslá na Slovensku. V dňoch 5. a 6. novembra 2019 sa konala výstava „Mladý tvorca 2019“, kde sa prezentovala aj naša škola. 27. ročník sa konal pod záštitou MŠVVaŠ SR, MH SR a ŠIOV. Dlhodobá svedomitá príprava priniesla bohatú úrodu v podobe dvoch prvých miest. Predvádzacie expozície podporovali súťažnú i priateľskú atmosféru celého podujatia. A práve náš stánok získal svojím estetickým a praktickým predvedením najlepšie ocenenie – cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja Mladý tvorca 2019. Okrem inovatívnej výzdoby porotu a návštevníkov zaujal hlavne pestrým sortimentom výrobkov našich žiakov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Súčasťou výstavy bola aj juniorská cukrárska súťaž „Torta roka 2019“ na tému „Hrady a zámky Slovenska“. Žiačky Simona Kochmová a Anna Gajovská sa zaslúžili aj o skvelú propagáciu mesta Humenné, hlavne jej dominanty humenského zámku. Torta, ktorú šikovné študentky pod vedením majsterky odbornej výchovy Bc. Kataríny Vojtkovej starostlivo a s láskou upiekli a ozdobili, bola umeleckým dielom s najvyššou kvalitou vzhľadu a chuti. V konkurencii trinástich škôl uspeli na excelentnom prvom mieste. Tímová práca a veľká podpora vedenia školy dokázali presvedčiť o dobrom smerovaní školy na medzinárodnej úrovni. Skvelé dojmy, ktoré zanechala SOŠ OaS sú dôkazom tvorivej práce žiakov a zamestnancov školy. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave výstavy a súťaže úprimne ďakujeme a výhercom blahoželáme.

***

Mgr. Monika Harvanová

Fotogaléria:

Publikované: 13.11.2019 / Aktualizované: 13.11.2019 HoreTlačiť