Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majstrovstvá SR v CNC sústružení a frézovaní 2019

SPŠ zo Sniny má striebro z Majstrovstiev SR v CNC obrábaní

Školstvo

Súťaž MSR v CNC sústružení a frézovaní je celoslovenská dvojkolová súťaž zručností v programovaní a výrobe súčiastok na CNC strojoch pre tímy, ktoré sú tvorené pedagógom a žiakom strednej školy. Kompetencie pre účasť v súťaži žiaci obvykle získavajú v 3. alebo vo 4. ročníku štúdia, učitelia priebežne. Pre prístup na kvalifikačné kolo musí žiak odovzdať organizátorom súťaže kontrolnú prácu. Úlohou v kvalifikačnom kole súťaže je napísať CNC program a simulovať výrobu súčiastky v 3D simulátore, podľa výkresovej dokumentácie v čase do 2 hodín. Úlohou vo finálovom kole súťaže je napísať program pre výrobu súčiastky priamo na CNC stroji, nastaviť CNC stroj a vyrobiť súčiastku v kvalite predpísanej výkresovým zadaním v čase do 4 hodín. Finále súťaže prebiehalo v Strednej odbornej škole v Košiciach - Šaci, Učňovská 5, v priestoroch školských dielní.

Hodnotenie finálového kola - meranie súčiastok - vykonali pracovníci Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Súťaž je dotovaná cenami v hodnote takmer 35 000.- €, pričom súťažiaci dostali hotovostné výhry - za obsadenie prvého miesta 1 000.- €, druhého miesta 800.- € a tretieho miesta 600.- € v oboch disciplínach. Do 5. ročníka súťaže MSR v CNC sústružení a frézovaní sa prihlásilo 30 tímov zo 69 pozvaných škôl. Vo finále dostali možnosť vystúpiť 3 najlepší CNC sústružníci a 3 najlepší CNC frézari.

SPŠ v Snine reprezentovali v CNC frézovaní - študent štvrtého ročníka študijného odboru strojárstvo Marián Tišliar a učiteľ odborných predmetov Ing. Jozef Kováč. Obsadili výborné 2. miesto, čím si vylepšili o jeden stupienok minuloročnú pozíciu, a tým sa zaradila Stredná priemyselná škola medzi dve najlepšie slovenské stredné školy v CNC frézovaní.

Okrem finančnej odmeny získali pre školu softwér na programovanie CNC frézovačiek EMCO WinNC v riadiacom systéme Heidenhain TNC 640, čo prispeje k zvýšeniu úrovne odborného vzdelávania v škole. Súťažiacim srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a veríme, že aj v budúcnosti budú naši žiaci prezentovať svoje nadobudnuté odborné zručnosti s čo najlepšími výsledkami.

***

Ing. Jozef Kováč
SPŠ Snina

Fotogaléria

Publikované: 17.05.2019 / Aktualizované: 17.05.2019 HoreTlačiť