Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Konferencia YTONG DIALÓG „AKO STAVAŤ PO ROKU 2020“

Ocenenie pre žiaka SPŠ stavebnej v Prešove počas konferencie YTONG DIALÓG „AKO STAVAŤ PO ROKU 2020“

Školstvo

Cieľom konferencie bolo posilniť praktickú zložku odborného vzdelávania – zvýšiť aktivitu a záujem žiakov získavať nové vedomosti  v oblasti navrhovania stavieb v stavebnom systéme Ytong a motivovať žiakov k účasti na stredoškolskej súťaži Ytong.

Hlavnou témou konferencie bol spôsob navrhovania praktických a funkčných riešení energeticky hospodárnej budovy s ohľadom na ekologické hľadiská.

Špecialisti na energetickú náročnosť budov a spolutvorcovia noriem rozoberali problematiku, ako sa mení prístup k navrhovaniu budov po 2020, akým zásadným spôsobom sa požiadavka na stavanie takmer nulových budov premietne do návrhov a posudzovania budov a akou mierou sa na hodnotení budov budú podieľať technické zariadenia. 

Cieľovou skupinou konferencie boli projektanti, no zástupcovia firmy už tradične pozývajú aj nás - učiteľov a žiakov SPŠ stavebnej v Prešove.

Na konferencii poďakovali našim žiakom za zapojenie do Stredoškolskej súťaže YTONG a odmenili prítomného žiaka IV. A triedy Richarda Matkobiša – víťaza regionálneho kola Východné Slovensko za 1. miesto v roku 2018/2019.

Získané vedomosti využijeme pri tvorbe súťažných aj maturitných projektov stavebných objektov v stavebnom systéme YTONG, ktoré opäť zapojíme do stredoškolskej súťaže YTONG.

Fotogaléria:

Publikované: 24.10.2019 / Aktualizované: 24.10.2019 HoreTlačiť