Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Európsky deň jazykov 2019 v Poprade

26. SEPTEMBER - EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V JAZYKOVEJ ŠKOLE V POPRADE

Školstvo

Dnes už nikto nepochybuje o význame ovládania cudzích jazykov. Jazyková škola v Poprade v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  každoročne pripravuje pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zaujímavé aktivity pre svojich poslucháčov rôzneho veku. Aj tohto roku pedagógovia pripravili  aktivity, ktoré sa práve v týchto dňoch realizujú.

V jednej z aktivít poslucháči majú možnosť zážitkovým spôsobom overiť si svoje jazykové zručnosti ako aj zručnosti obyvateľov mesta Poprad, keď na rôznych stanovištiach /Jazyková škola, Podtatranské múzeum, kníhkupectvo Martinus, Mestská informačná kancelária a kaviareň Lahodnosti/ riešia úlohy v cudzích jazykoch, ktoré sa na škole vyučujú. Aktivity sa s úspechom zhostili aj dospelí poslucháči.

Mladší poslucháči – žiaci ZŠ a SŠ sa zapojili do tvorby výtvarných návrhov tričiek s tematikou cudzích jazykov.

Tretia aktivita mala za cieľ priblížiť európske ako aj iné svetové jazyky prednesom textu vo vybranom  jazyku a prerozprávaním jeho obsahu v jazyku, ktorý sa poslucháči učia.

Jazyková škola takto aj v budúcnosti chce motivovať svojich poslucháčov a širšiu verejnosť k učeniu sa cudzích jazykov.

Fotogaléria:

Publikované: 01.10.2019 / Aktualizované: 01.10.2019 HoreTlačiť