Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Budúcnosť vzdelávania pre trh práce 2019

SPŠE na konferencii Budúcnosť vzdelávania pre trh práce

Školstvo

Naša škola mala tu česť a bola vybraná reprezentovať odborné školy na konferencii Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, ktorá sa uskutočnila 23. septembra v Bratislave. Konferencie sa za našu školu zúčastnili Ing. Martin Broda, PhD., Ing. Jozef Macej a dvaja študenti. Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie o kvalitnom odbornom vzdelávaní a príprave a kvalitných zručnostiach potrebných pre trh práce. Konferenciu otvorili riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, Monika Korkošová a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Branislav Ondruš. Na konferencii sa zúčastnili významní medzinárodní experti . Shyamal Majumdar, riaditeľ Medzinárodného centra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC hovoril o výzvach spojených s prípravou na príchod nových povolaní, ktorý súvisí s rýchlym nástupom a rozvojom technológií a spoločnosti. Raimo Sivonen, predseda Asociácie lídrov odborného vzdelávania vo Fínsku a riaditeľ Kaainu Vocational College predstavil svoje odporúčania na úspešné odborné vzdelávanie a prípravu. Súčasťou konferencie bola aj exhibícia zručností viacerých stredných odborných škôl. Jednotlivé školy boli prezentované aj počas konferencie vo forme krátkeho videa.

Našu školu reprezentovali v stánku študenti Richard Klimko, III.F a Samuel Franko, III.A, ktorí záujemcov poskytli informácie o našej školy, predstavili naše učebné pomôcky a výnimočné práce našich študentov. Stánok našej školy, navštívili aj zahraniční experti a vyjadrili pochvalu našej škole a zaujímali sa aj o práce našich študentov.

Konferencia nám dala možnosť nadviazať nové kontakty a presvedčiť sa o tom, že je dôležité zaujímať sa o nové trendy v oblasti odborného vzdelávania, pretože náš cieľ je byť aj naďalej lídrom v poskytovaní odborného vzdelávania v rámci stredných odborných škôl.

***

Ing. Martin Broda, PhD.

Fotogaléria:

Publikované: 01.10.2019 / Aktualizované: 01.10.2019 HoreTlačiť