Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

3. ročník Európskej fyzikálnej olympiády 2019

Úspech Jonáša Dujavu z prešovskej SPŠE

Školstvo

V dňoch 31. 5. až 4. 6. 2019 sa v lotyšskej Rige uskutočnil 3. ročník Európskej fyzikálnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 173 súťažiacich z 25 európskych krajín a 10 krajín mimo Európy. Slovensko reprezentovalo družstvo 5 stredoškolákov, medzi ktorými bol aj čerstvý absolvent SPŠE Prešov, Jonáš Dujava.

Pre európske kolo súťaže pripravila medzinárodná akademická porota náročné úlohy, tri teoretické a jednu experimentálnu. V experimentálnej úlohe súťažiaci skúmali vlastnosti rádiových vĺn vo vzduchu a vo vode. V prvej teoretickej úlohe riešili ako vznikajú ľadové krúpy pri páde v inverznej atmosfére. Druhá teoretická úloha bola o valivom pohybe nabitej guľôčky za prítomnosti magnetického poľa. Tretia úloha riešila pohyb striekajúcej vody pri polievaní záhrady. Za každú teoretickú úlohu mohli súťažiaci získať maximálne 10 bodov a za experimentálnu úlohu 20 bodov, spolu to predstavovalo maximálne 50 bodov. Študenti okrem riešenia úloh sami moderovali úlohy s členmi nezávislej medzinárodnej poroty. Tu preukázali svoje vedomosti ako aj taktické myslenie v tom, že takmer každý študent si zlepšil svoje dovtedajšie bodové hodnotenie. Všetci s porotcami komunikovali v angličtine, s čím nemali žiadne problémy.

Na súťaži sa Jonášovi podaril historický úspech, keď sa ako prvý študent v ére samostatnej Slovenskej republiky stal absolútnym víťazom medzinárodnej olympiády z prírodovedných predmetov. K dosiahnutému úspechu Jonášovi i celému družstvu srdečne blahoželáme a veríme, že bude skvelou motiváciou pre ďalších talentovaných študentov.

Účasť družstva SR na 3. ročníku EuPhO organizačne a finančne zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s podpredsedom Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády RNDr. Ľubomírom Muchom. Garantom podujatia bolo Ministerstvo školstva a vedy Lotyšskej republiky. Organizačne akciu zabezpečila Univerzita Lotyšska (University of Latvia) v Rige.

Slovenskú republiku na súťaži reprezentovali súťažiaci:

 • Jonáš Dujava, absolvent SPŠE Prešov – zlatá medaila
 • Ronald Doboš, 3. ročník, Gymnázium Poštová 9, Košice – strieborná medaila
 • Róbert Jurčo, absolvent Gymnázia L. Štúra, Trenčín – bronzová medaila
 • Emil Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – bronzová medaila
 • Michal Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – čestné uznanie
 •  a vedúci delegácie:
 • RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ - RCM, Košice, podpredseda SK FO

***

Spracované podľa článku RNDr. Ľubomíra Muchu

Fotogaléria

Publikované: 19.06.2019 / Aktualizované: 19.06.2019 HoreTlačiť