Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

13. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky

AIDS sa týka všetkých

Školstvo

V rámci Svetového dňa boja proti AIDS sa dňa 27. 11. 2019 konal  v Žiline  13. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019), Okresného úradu - odboru školstva v Žiline, mesta Žilina a pod záštitou Dr. Tatula Habokyana, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku.

SOŠ služieb Majstra Pavla v Levoči sa do kampane zapojila viacerými aktivitami, pričom jednou z nich bola aj výtvarná súťaž. Žiaci mali graficky vyjadriť zameranie kampane.

Do súťaže sa zapojilo 53 stredných škôl, čiže 159 žiakov z celého Slovenska. Aj napriek tomu, že naša škola nie je zameraná na vzdelávanie v umeleckej oblasti, žiak nadstavbového štúdia Samuel Solák získal vo výtvarnej súťaži 3. miesto.

***

Ing. Katarína Duchová

Fotogaléria:

Publikované: 10.12.2019 / Aktualizované: 10.12.2019 HoreTlačiť