Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Na návšteve v DDaDSS Spišská Stará Ves

23.10.2009

Návšteva pána farára M. Kuffu v DDaDSS v Spišskej Starej Vsi

Návšteva vdp. Ing. Mgr. Mariána Kuffu Dr.h.c., farára zo Žakoviec

 

„Pane daj, aby som pracoval trochu rozumom, veľa rukami, ale najviac srdcom“.

Dňa 6. 10. 2009 nás navštívil vdp. Marián Kuffa, známy po celom Slovensku ako kňaz zo Žakoviec a predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorý má čas pre Boha i ľudí.

Je pekný jesenný októbrový deň. Klienti sa zišli v spoločenskej miestnosti, aby privítali kňaza a zúčastnili sa svätej omše. Prichádza vdp. M. Kuffa a celebruje svätú omšu. Počas svätej omše je cítiť jej „inakosť“. Veľká sila Božej prítomnosti sa nachádza v nás. Ďakujeme Bohu za nesmiernu milosť, že nám doprial, aby sme pocítili úctu k starým a chorým ľuďom, ktorá z neho vyžaruje, aby sme mohli byť s človekom, ktorého láska je jeho silou, dokáže ľudí prevychovať, pozdvihnúť z biedy a urobiť z nich kresťanov.

Jeho kázeň je veľmi poučná. Nesie sa v duchu vysvetlenia dvoch protikladov: pýcha (od ktorej sa odvíjajú všetky hriechy) a pokora , ktorá je matkou všetkých čností. Tieto chvíle, tieto slová prežívame v našich mysliach znova a znova.

Po svätej omši nasledovala beseda o jeho práci, dennom režime, výchove a prevýchove ľudí, ktorí sú v zariadení v Žakovciach, alebo ním prešli - bezdomovcov, bývalých prostitútok, žien v núdzi, týraných žien, mládeže po opustení detských domovov, po skončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, osôb po výkone trestu, drogovo závislých, alkoholikov. Učí ich, že v živote je najdôležitejšie rozdávať lásku a dobro. Každá výchova potrebuje svoj čas, ale človek, ktorý má lásku, všetko zmôže. „Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť“.

Rozprávanie pána farára bolo veľmi pútavé a zaujímavé. Vychádzalo z jeho skúseností, z reálneho života, z príbehov, ktoré sa skutočne stali. Jeho slová nás všetkých priviedli k zamysleniu sa nad vlastným životom, svojou prácou, svojimi činmi, ako aj vlastnými hodnotami a postojmi vo svojom živote.

V závere nám vdp. farár ešte raz udelil spoločné požehnanie a prisľúbil, že medzi nás s radosťou ešte príde.

Táto návšteva ako aj príklady z jeho osobného života a práce v nás zanechali nezabudnuteľné dojmy, poučenia a nesmierne veľký duchovný zážitok.

„Budeme sa za Vás modliť, aby Vás Panna Mária – Matka Božia i naďalej ochraňovala.“

Pán Boh zaplať.

 

Mgr. Margita Krišandová
klientka DD a DSS

 

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.10.2009 / Aktualizované: 29.03.2010 HoreTlačiť