Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Blížiace sa Vianoce

22.12.2009

Klienti DSS vo Svidníku sa tešia na Vianoce

V stredu 9. decembra sa v Zariadení pre seniorov a domova sociálnych služieb vo Svidníku pristavili koledníci s krásnym vianočným programom a tak rozveselili starkých, ktorí sa tešia na deti a mládež. Radi ich vyobjímajú ako svoje drahé potomstvo. Deti obdarovali naše babky a dedkov vianočnými koledami a piesňami. V zariadení bolo veselo.

A keďže sa blížia sviatky pokoja ďakujeme za spestrenie dopoludnia klientov študentskej spoločnosti INFINITY Group, ktorú založili žiaci Spojenej školy, Obchodnej akadémie pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko. V programe vystúpil Centráčik s vianočnými piesňami, ktoré nacvičili pod vedením Mgr. A. Suvákovej a koledníkov pripravila Mgr. E. Prusáková zo Spojenej školy vo Svidníku.

V mene našich klientov prajeme Spojenej škole, Obchodnej akadémii VESELÉ POŽEHNANÉ SVIATKY. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nech čaro Vianoc má svoju moc.

 

Bc. Monika Špaková
Sociálno-kultúrna pracovníčka

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 22.12.2009 / Aktualizované: 11.01.2016 HoreTlačiť