Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Astropraktikum premenné hviezdy 23.10 - 25. 10. 2009

09.11.2009

Záverečné astropraktikum projektu „Vesmír v priamom prenose“ (Vihorlatská hvezdáreň Humenné).

 

Správa o podujatí

 

Projekt „Vesmír v priamom prenose“ podporený Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja je v závere.

Jeho hlavnou aktivitou boli astropraktiká pre študentov stredných škôl na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Posledné, v poradí dvadsiate piate, sa konalo 23. až 25. októbra 2009.

Pekným dôkazom trvalej udržateľnosti projektu bolo zloženie účastníkov. Bola to nastupujúca generácia 14 a 15 ročných študentov z Gymnázia Snina. Mnohí sa už zúčastnili predchádzajúcich astropraktík. Na tomto však prešli úvodným kurzom pozorovateľa premenných hviezd, čo je špecialita Vihorlatskej hvezdárne. V piatok v teoretickej časti lektor Michal Maturkanič zopakoval niektoré časti zo všeobecnej astronómie. V sobotu už nastúpil Pavol A. Dubovský s úvodom do stelárnej astronómie a praktickým nácvikom vizuálneho pozorovania premenných hviezd na trenažéri. Na všeobecné prekvapenie obloha umožnila aj pozorovania na reálnej oblohe. Bola to jediná jasná noc na Kolonici v mesiaci október. Účastníci tak mohli vykonať svoje prvé odhady jasnosti premenných hviezd. Teleskopická skupina dokázala nájsť zákrytovú dvojhviezdu RT And, identifikovať porovnávacie hviezdy a urobiť odhad jasnosti premennej. Ďalšie dve skupiny pozorovali vizuálne voľným okom hviezdy Delta Cephei a Epsilon Aurigue. Špeciálne ten druhý prípad môže zohrať v živote pozorovateľov historickú úlohu. Epsilon Aurigue je zákrytová dvojviezda s najdlhšou známou periódou. Minimum jasnosti nastáva každých 27 rokov. Jedno práve prebieha. Pri tom nasledujúcom už možno budeme mať jasno vo fyzikálnom pozadí tohto objektu. Dnešní mladí pozorovatelia budú už v zrelom veku. Spomenú si na svoje prvé pozorovania?

Ďalším trvalo udržateľným prvkom projektu sú noví lektori. Martin Pauco bol v začiatkoch projektu radovým účastníkom aktivít. Dnes študent fyziky na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach účinne pomáha s vedením astropraktík.

Turistická časť astropraktika mala klasickú trasu k stanici Mars na Bejvoči, ale v netradičných podmienkach. Chodník bol zavalený spadnutými stromami po predchádzajúcej snehovej nádielke. Prechádzka sa tak viac podobala na branné cvičenie.

 

Správu vypracoval: Koordinátor projektu Pavol A. Dubovský

Správu schválil: Zodpovedný riešiteľ RNDr. Igor Kudzej, CSc.

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.11.2009 / Aktualizované: 29.03.2010 HoreTlačiť