Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Archív aktualít

V archíve aktualít nájdete všetky zverejnené aktuality. Sú usporiadané podľa jednotlivých rokov.

 

 

 

Vysvedčenia si prevzali aj školáci v Jarovniciach

29.01.2010 Dochádzku podporuje motivačné štipendium

Nová križovatka v Tatrách

26.01.2010 Nová križovatka v Tatrách

Nová križovatka v Tatrách

26.01.2010 Nová križovatka v Tatrách

Francúzske opátstvo v Escaladie ožije Warholom

25.01.2010 Francúzske opátstvo v Escaladie ožije Warholom

Francúzske opátstvo v Escaladie ožije Warholom

25.01.2010 PSK pripravuje jedinečné podujatie o živote a diele kráľa pop artu

Minister obrany na Spojenej škole v Bardejove

25.01.2010 Minister obrany na Spojenej škole v Bardejove

Programa švajčiarsko-slovenskej spolupráce

20.01.2010 Otvorená výzva o nenávratný finančný príspevok v oblasti Životné prostredie a infraštruktúra

PSK posudzuje možnosti svojej angažovanosti

18.01.2010 Projekt výstavby a rekonštrukcie Pan - európskeho dopravného železničného koridoru (Poľsko - Slovensko - Maďarsko)

PSK posudzuje možnosť svojej angažovanosti

18.01.2010 Projekt výstavby a rekonštrukcie Pan - európskeho dopravného železničného koridoru (Poľsko - Slovensko - Maďarsko)

Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

14.01.2010 Nejestvuje však žiadne zázračné riešenie na ukončenie chudoby a sociálneho vylúčenia. Do tohto boja sa by sa mal preto zapojiť každý. Práve z tohto dôvodu bol vyhlásený rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Verejná konzultácia: Budúca stratégia EÚ 2020 - Príspevok PSK

14.01.2010 Prešovský samosprávny kraj chce prezentovať svoj pohľad na budúcu stratégiu EÚ 2020, ktorá priamo ovplyvní jeho ďalší vývoj. Región veľmi verí, že záujmy regiónov, miest a obcí majú byť vypočuté dôkladne, aby sa zabezpečila úspešná implementácia stratégie EÚ na nasledujúcich 10 rokov.

BARVINOK medzi seniormi

11.01.2010 Folklórny súbor spríjemnil Vianoce v Spišskej Starej Vsi

PSK pokračuje v podpore podnikania

11.01.2010 Všeruská výstava „Ruský ľan 2010“ – možnosti pre podnikateľov

PSK pokračuje v podpore podnikania

11.01.2010 Všeruská výstava „Ruský ľan 2010“ – možnosti pre podnikateľov

Zlatá Jánského plaketa

11.01.2010 Ocenenie putovalo do Spišskej Starej Vsi

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104] 

 

Posledná aktualizácia: 21.02.2018HoreTlačiť