Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Archív aktualít

V archíve aktualít nájdete všetky zverejnené aktuality. Sú usporiadané podľa jednotlivých rokov.

 

 

 

Ročné hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok za rok 2011

20.01.2012 Povinnosť poskytovateľov lekárenskej starostlivosti zaslať ročnú evidenciu o vydaní liekov obsahujúcich omamné látky a psychotropné látky II. skupiny

SOŠ drevárska z Vranova na výstave Drevo a kov

19.01.2012 Drevári z Vranova vystavujú na Úrade vlády SR

Nová výzva MŽP SR k prioritnej osi 4 (operačný cieľ 4.3) OPŽP-PO4-11-5

19.01.2012 Výzva MŽP SR na projekty nakladania s nebezpečnými odpadmi

Nová výzva MŽP SR k prioritnej osi 4 (operačný cieľ 4.1 a 4.2) OPŽP-PO4-11-4-LSKxP

19.01.2012 MŽP SR vypísalo výzvu na projekty separovaného zberu a zhodnocovania odpadov

EUROSCOLA 2012 - Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

18.01.2012 SPŠ v Snine realizuje spoluprácu s "generáciami pred a za nami". Jej vyvrcholením bola EUROSCOLA 2012

ITF Slovakiatour - seminár

17.01.2012 Odborný seminár PSK počas veľtrhu ITF Slovakiatour 2012

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2012

17.01.2012 Možnosť pre obce získať dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie na rok 2012

3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj

16.01.2012 3Z - súťaž pre samosprávy o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve

ITF Slovakiatour 2012

13.01.2012 PSK na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave (19. - 22. januára)

Najúspešnejší športovci PSK 2011

12.01.2012 Najúspešnejší športovci PSK za rok 2011

Deklarácia VÚC

10.01.2012 Deklarácia samosprávnych krajov pri príležitosti 10. výročia VÚC

Foto inspiration

29.12.2011 Prvá fotografická výstava študentov propagačnej grafiky vo Vranove

Systém riadenia kvality v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi

29.12.2011 V Spišskej Starej Vsi obhájili kvalitu poskytovania sociálnych služieb

Vianoce vo Svidníku

29.12.2011 Štedrý deň v Zps a DSS vo Svidníku

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104] 

 

Posledná aktualizácia: 21.02.2018HoreTlačiť