Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Archív aktualít

V archíve aktualít nájdete všetky zverejnené aktuality. Sú usporiadané podľa jednotlivých rokov.

 

 

 

RegioStars 2010 (Regionálne hviezdy 2010)

13.03.2009 Európske ocenenie inovatívnych projektov

Školy podali projekty na Ministerstvo školstva SR

13.03.2009 Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK podali 23 projektov v rámci dvoch výziev Ministerstva školstva SR.

Kalendár PSK 2009

13.03.2009 V súťaži o najkrajší kalendár Slovenska 2009 získal PSK v kategórii regióny druhé miesto za nástenný kalendár Renesančný kaštieľ v Humennom.

V ústrety nezamestnaným - Symbolické zápisné do knižnice 10 centov

13.03.2009 Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove - symbolické zápisné do knižnice pre nezamestnaných...

Prezentácia časopisu Sandecko-spišské zošity v Nowom Sączi

09.03.2009 Slávnostná prezentácia tretieho zväzku odborného historického časopisu Sandecko-spišské zošity...

Sociálne štipendiá do zahraničia – nová výzva

06.03.2009 Študenti stredných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v zahraničí, ešte stále majú šancu získať sociálne štipendium od vlády SR. Musia sa prihlásiť do 18. marca.

Sociálne štipendiá vlády Slovenskej republiky pre školský rok 2009/2010

06.03.2009 NOVÁ VÝZVA a podmienky na získanie sociálnych štipendií vlády Slovenskej republiky na štúdium v zahraničí pre školský rok 2009/2010.

Európsky týždeň malých a stredných podnikov

05.03.2009 Od 6. do 14. mája 2009 sa uskutoční prvý Európsky týždeň malých a stredných podnikov.

Uplatnenie v Bruseli

05.03.2009 Brusel je hlavným mestom Európskej únie a preto aj hlavným sídlom európskych inštitúcií. Európske inštitúcie ponúkajú možnosť dočasných a stálych pracovných pozícií, ako aj stáží.

Fórum európskych regionálnych a miestnych činiteľov pre zdravotníctvo - EUregha

05.03.2009 EUregha je európska sieť so zameraním na verejné zdravie.

Sociálne štipendiá do zahraničia – záujem prejavilo deväť študentov

05.03.2009 Uzávierka prihlášok na získanie sociálneho štipendia na jednoročné štúdium cudzích jazykov v zahraničí bola 2. marca. PSK zaevidoval deväť prihlášok, len jedna splnila kritériá.

Kuzmányho: Mesto vysporiada pozemky, kraj postaví cestu

04.03.2009 PSK zrealizuje prestavbu cesty na Kuzmányho ulici akonáhle budú vysporiadané dotknuté pozemky. Časť pozemkov vysporiada mesto Prešov, časť kraj.

Európsky summit regiónov a miest v Prahe

04.03.2009 V dňoch 5. a 6. marca sa v Prahe uskutoční Európsky summit regiónov a miest. Do Prahy sa zíde 500 volených predstaviteľov z viac ako 250 regiónov a miest.

Splnený sen

03.03.2009 Deti z DSS Ľubica - Krízové stredisko Kežmarok navštívili Bratislavu a splnili si svoj sen.

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104] 

 

Posledná aktualizácia: 21.02.2018HoreTlačiť