Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V Prešove kraj zriadil ubytovanie pre utečencov v bývalej škole

Jeho súčasťou je aj sociálne a psychologické poradenstvo

Ukrajina

V bývalej budove SOŠ dopravnej v Prešove zriadila krajská samospráva ďalšie miesto dočasného ubytovania pre ukrajinských migrantov. Útočisko tu našli ukrajinské matky s deťmi, ktoré sa postupom času priamo zapojili do chodu zariadenia. Funguje tu i sociálne a psychologické poradenstvo a k dispozícii sú animačné aktivity pre deti. Komplexné služby sú zabezpečené vďaka spolupráci s dobrovoľníckymi organizáciami.

Foto: Utečenci v SOŠ dopravnej Prešov

Prešovský samosprávny kraj zriadil v bývalom sídle SOŠ dopravnej na Konštantínovej ulici v Prešove komplexné ubytovacie zázemie, a to priamo v triedach budovy. Presnejšie sa tu vytvorilo ubytovacie miesto s kapacitou približne 200 lôžok, ktoré sa materiálne zabezpečilo v spolupráci s rezortom vnútra a vďaka humanitárnym zbierkam. Samospráve pritom  vypomáhali i zamestnanci a žiaci školy. Aktuálne tu našlo útočisko 55 ukrajinských žien a detí.

„Zariadenie dnes predstavuje akýsi vzorový ubytovací model, kde fungujú všetky štandardné zložky súvisiace s jeho bezproblémovým chodom. Zabezpečené sú nielen ubytovacie služby, hygienické zázemie, celodenná strava, odvoz odpadu, čistenie, ale ďalšie komplexné služby súvisiace poradenstvom pri vybavovaní potrebných povolení, dokumentov, hľadaním práce či začlenením detí do škôl,“ uviedol v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Ako dodal, komunitné centrum je príkladom dobrej a fungujúcej spolupráce predovšetkým s neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi pôsobiacimi na území mesta Prešov.

V zariadení zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta vypomáhajú s logistikou pri ubytovaní utečencov, ale aj so zabezpečovaním týchto ubytovacích miest, konkrétne montážou postelí. V prešovských  zariadeniach dočasného prichýlenia zároveň preberajú nočné zmeny. Slovenský Červený kríž tu zabezpečuje prípravu teplej stravy, rehoľné sestry z rôznych subjektov z Prešova sú zase nápomocné pri prezliekaní bielizne, upratovaní a vďaka svojim znalostiam ukrajinského jazyka tiež predstavujú prvý kontakt s prichádzajúcimi utečencami.

Foto: Utečenci v SOŠ dopravnej Prešov

„Okrem týchto štandardných služieb sú v zariadení zabezpečené aj nadštandardné. Týkajú sa v prvom rade sociálnej integrácie ubytovaných migrantov, aj detí a ich komunikácie s úradmi,“ povedal M. Majerský. Na Konštantínovej výraznou mierou kooperujú prešovskí skauti zo Slovenského skautingu. Konkrétne sú nápomocní pri príjme utečencov do ubytovní a najmä pri práci s deťmi. „Oblasť sociálneho a psychologického poradenstva na seba prevzal o.z. Človek v ohrození, ktorý má v zariadení na tento účel k dispozícii dve kancelárie. Angažuje sa v poskytovaní pomoci so zamestnávaním, vzdelávaním, vybavením dočasného útočiska, komunikáciou s lekármi či úradmi,“ dodal predseda PSK.

Foto: Utečenci v SOŠ dopravnej Prešov

Prešovský samosprávny kraj má v súčasnosti k dispozícii približne tisíc ubytovacích lôžok pre odídencov, a to na trinástich rôznych miestach v ôsmich okresoch kraja. Aktuálne k dnešnému dňu je obsadenosť lôžok, ktoré na účely núdzového ubytovania pre migrantov vyčlenil, približne na úrovni 46 %, ubytovaných má 466 migrantov.

***

V Prešove 29. marca 2022

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 29.03.2022 / Aktualizované: 29.03.2022 HoreTlačiť