Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK hľadá dobrovoľníkov do ubytovacích zariadení pre utečencov

Majú poskytovať informácie a vykonávať recepčnú službu

Ukrajina

Prešovský samosprávny kraj hľadá dobrovoľníkov pre zariadenia núdzového ubytovacieho, ktoré vyčlenil pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Aktuálne potrebuje zabezpečiť dobrovoľnícku činnosť pre zariadenia v Prešove a Vranove nad Topľou. A to minimálne do konca marca.

Krajská samospráva potrebuje zabezpečiť dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej služby pre ubytovaných migrantov z Ukrajiny. Dobrovoľníkov hľadá pre zariadenia vytvorené v školskom internáte pri SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou a v bývalom sídle SOŠ dopravnej v Prešove.

Výzva PSK trvá minimálne do 31. marca 2022. Zameraná je výlučne na dobrovoľnícku činnosť ako poskytovanie informácií, výkon recepčnej služby či plnenie pokynov zodpovedných osôb na mieste v dvoch zmenách, a to v dennej od 8.00 do 20.00 hod a nočnej od 20.00 do 8.00 hod.

Prihlasovanie dobrovoľníkov je možné cez prihlasovací formulár zverejnený na webovom sídle kraja.

Kraj má nateraz vyčlenených celkovo až trinásť zariadení pre núdzové ubytovanie vojnových utečencov. Okrem Prešova a Vranova nad Topľou taktiež zariadenia aj v Snine, Bardejove, Poprade, Svite Kežmarku, Svidníku či v Sabinove. V tých je k dnešnému dňu, 22. marcu, ubytovaných 477 migrantov. Konkrétne v zariadeniach v Prešove a vo Vranove nad Topľou, ktorých sa týka aktuálna výzva pre výkon dobrovoľníckej činnosti, je to spolu 161 vojnových utečencov.

***

V Prešove 22. marca 2022

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 22.03.2022 / Aktualizované: 30.03.2022 HoreTlačiť