Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nadácia PSK prerozdelila na pomoc ukrajinským utečencom 27-tisíc eur

Ide o sponzorský dar od slovenskej spoločnosti

Ukrajina

Nadácia PSK pre podporu rodiny sa aktuálne angažuje aj v pomoci ukrajinských utečencom. Vďaka svojim sponzorom a donorom pomohla s dovybavením krajských ubytovacích zariadení elektrickými spotrebičmi a zabezpečením zdravotníckeho materiálu pre utečencov. Najnovšie schválila na pomoc utečencom prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 27-tisíc eur, ktoré dostala ako finančný dar od slovenského sponzora.

Členovia správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny schválili na svojom zasadnutí 4.apríla prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 27-tisíc eur pre ukrajinských utečencov.  Ide o finančný dar, ktorý nadácii poskytla slovenská spoločnosť z Bratislavy.

Foto: Zasadnutie Nadácie PSK pre podporu rodiny k prerozdeleniu financií

Financie budú konkrétne využité na zabezpečenie ubytovacieho zariadenia pre utečencov v bývalej budove SOŠ dopravnej na Konštantínovej ulici v Prešove, kde je aktuálne ubytovaných približne 80 migrantov, prevažne matiek s deťmi. Určené sú ale aj na zabezpečenie ďalších ubytovacích miest, ktoré krajská samospráva zriadila na účely núdzového ubytovania migrantov pri internátoch, ubytovniach a penziónoch župných stredných škôl v Poprade, Prešove, Bardejove, Svidníku, Vranove nad Topľou, Svite, Snine, Starej Ľubovni i Sabinove.

Foto: Utečenci v SOŠ dopravnej Prešov

Do týchto zariadení je na základe aktívnej spolupráce s koordinátormi a dobrovoľníkmi a z dôvodu pribúdajúcich utečencov potrebné doplniť ďalšie materiálne vybavenie. Na zakúpenie matracov, potravín, liekov a zdravotníckeho materiálu sa zo sponzorského daru vyčlenilo 15-tisíc eur. Na kúpu a montáž sprchovacích boxov, ale aj na zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti konkrétne v SOŠ dopravnej v Prešove bude použitých celkovo 12-tisíc eur.

Nadácia PSK pre podporu rodiny nedávno poskytla zdravotnícky materiál a lieky vojnovým utečencom vďaka finančnej pomoci od Ľubovnianskej nemocnice vo výške takmer 2 900 eur. Dovybavenie ubytovacích zariadení PSK novými elektrickými spotrebičmi - chladničkami, pračkami, rýchlovarnými kanvicami a pod., bolo možné vďaka ďalšiemu sponzorskému daru, a to v objeme takmer 9 500 eur.

***

V Prešove 5. apríla 2022

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 05.04.2022 / Aktualizované: 05.04.2022 HoreTlačiť