Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krajská platforma Pomôžme Ukrajine prepája ľudí i organizácie

Jej súčasťou je emailová podpora aj callinka

Situácia na Ukrajine

Po vypuknutí vojnového konfliktu sa Prešovský samosprávny kraj ihneď zameral na možnosti pomoci v rámci svojich kompetencií. Ešte 25. februára zriadil vlastnú platformu zameranú na sieťovanie dobrovoľníkov v kraji, ktorí chcú pomáhať vojnovým utečencom. Za prvých desať dní jej fungovania sa na nej prihlásilo už 150 ľudí, firiem a organizácií. V prevažnej miere poskytujú pomoc s ubytovaním, materiálnym zabezpečením a vo výraznej miere aj s tlmočením.

PSK má zriadenú platformu Pomôžme Ukrajine. Jej súčasťou je podstránka zameraná na zhromažďovanie informácií pre obyvateľov kraja, ktorí sa chcú zapojiť do humanitárnej pomoci ukrajinským utečencom a na konkrétne aktivity PSK zamerané na pomoc migrantom. Prináša tiež dôležité kontakty a odkazy na veľvyslanectvo, konzulát, migračné centrum a ďalšie užitočné informácie, ktoré sú pravidelne aktualizované.

Súčasťou platformy je zároveň emailová podpora ukrajina@psk.sk a callinka 051/70 81 777, ktorá funguje denne od 8.00 do 18.00 hod.

Aktuálne sa prostredníctvom tejto platformy kraju podarilo spojiť už približne 150 fyzických osôb, firiem a rôznych organizácií na jeho území v pomoci Ukrajine. Ich pomoc je rôznorodá. Zameraná je na dobrovoľnícku činnosť, pričom celkovo platforma doteraz zosieťovala už okolo 70 dobrovoľníkov. Taktiež ide o ponuky s ubytovaním a na materiálnu pomoc, ktorej súčasťou sú zbierky potravín, lôžkovín  či drogérie. Humanitárna pomoc je následne priamo smerovaná na najviac vyťažené miesta, ktorými sú hraničné priechody, prihraničné obce, núdzové ubytovacie zariadenia  a pod.

Medzi ďalšie prejavy solidarity subjektov, organizácií i fyzických osôb, ktoré sa objavujú v rámci platformy prešovskej župy,  patria rôzne služby od vzdelávania cez pomoc matkám pri dojčení až po čistenie oblečenie a posteľnej bielizne. Súčasťou skupiny ľudí, ktorí sa na platforme zaregistrovali, sú aj študenti župných stredných škôl, pri internátoch ktorých PSK vyčlenil ubytovacie kapacity pre utečencov.

***

V Prešove 7. marca 2022

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 07.03.2022 / Aktualizované: 07.03.2022 HoreTlačiť