Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj od vypuknutia vojnového konfliktu zosieťoval už 200 dobrovoľníkov

Zapájajú sa do pomoci s prepravou, stravou, ubytovaním i tlmočením

Ukrajina

PSK v súvislosti s utečeneckou krízou vyvolanou vojnovým konfliktom na Ukrajine a s pomocou migrantom vytvoril vlastnú platformu Pomôžme Ukrajine. Jej zámerom je sieťovať dobrovoľníkov, ktorí sa chcú pomôcť obyvateľom vojnovej krajiny. Na platforme sa doteraz registrovalo už vyše 200 dobrovoľníkov. Najviac, až 89, ponúklo priame dobrovoľnícke  služby,  najčastejšie na hranici.

Platforma Chcem pomôcť Ukrajine - formulár s ponukou pomoci Ukrajine

Kraj má od 26. februára zriadenú platformu Pomôžme Ukrajine, na ktorej zhromažďuje informácie a koordinuje jednotlivcov, firmy i organizácie zapájajúce sa do humanitárnych či dobrovoľníckych aktivít. Súčasťou platformy je formulár Chcem pomôcť Ukrajine na registrovanie dobrovoľníkov, ako aj špeciálny podporný email a call linka. Tie poskytujú jednak informácie o dobrovoľníckej práci a poskytnutí pomoci, ale aj dôležité kontakty pre utečencov týkajúce sa poskytnutia medzinárodnej ochrany, príspevkov v nezamestnanosti, kontaktov  na cudzineckú políciu alebo charitu.

Platforma k 4. aprílu zosieťovala celkovo 201 dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli poskytnúť pomoc rôzneho charakteru.

Na platforme sa konkrétne zaregistrovalo 21 dobrovoľníkov s poskytnutím tlmočníckych služieb, a to buď v ubytovacích zariadeniach PSK zriadených za účelom prichýlenia utečencov alebo priamo na slovensko-ukrajinskej hranici. Služby sa týkajú jazykov anglický, ruský a v najväčšej miere ukrajinský. Poskytnutá ale bola aj tlmočnícka služba v posunkovom jazyku pre nepočujúcich utečencov.

Až 89 ľudí a organizácií sa krajskej samospráve prihlásilo za účelom poskytovania dobrovoľníckych služieb. A to jednak na hranici v súvislosti s organizáciou materiálnej pomoci a jej logistikou, taktiež s poskytovaním informácií či aktivít pre deti alebo priamo v ubytovacích zariadeniach pri koordinácii. Služby sa týkajú krízovej intervencie, poskytnutia skladových priestorov, administratívnej pomoci, sociálno-poradenskej činnosti, ako napríklad aj písania dokumentov či korektúr v anglickom jazyku.

Do pomoci so zabezpečením ubytovania pre migrantov sa na platforme doteraz zapojilo 53 dobrovoľníkov. Ubytovanie poskytli či poskytujú v turistických ubytovaniach, rodinných domoch, v tatranských ubytovacích zariadeniach, chatách či ubytovacích centrách.

Celkovo 17 jednotlivcov, firiem a organizácií ponúklo cez formulár Chcem pomôcť Ukrajine priamu materiálnu pomoc. Zameraná ja na zabezpečenie potravín, šatstva, drogérie, zdravotníckeho materiálu, pračiek a sušičiek, ale aj poskytnutia vzdelávania, služieb čistiarne a práčovne či na prípravu teplej kuchyne s výrobnou kapacitou 100 porcií denne.

A napokon do autobusovej či osobnej prepravy ukrajinských utečencov sa cez platformu doteraz zapojilo spolu 21 dobrovoľníkov.  

Platforma Pomôžme Ukrajine je naďalej otvorená pre všetkých, ktorí chcú prispieť k pomoci ukrajinským utečencom alebo k fungovaniu ubytovacích zariadení pre migrantov. Všetky informácie o tom, ako pomôcť, sú zverejnené na webovom sídle kraja v sekcii Ukrajina a k dispozícii sú aj na emaile ukrajina@psk.sk a call linke 051/70 81 777.

***

V Prešove 4. apríla 2022

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 04.04.2022 / Aktualizované: 04.04.2022 HoreTlačiť