Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nadácia PSK znovu finančne pomohla

Medzi 31 žiadateľov o pomoc prerozdelila 12 500 eur

Sociálna oblasť

Nadácia PSK pre podporu rodiny pomohla ďalším núdznym rodinám a jednotlivcom v kraji. Na svojom ostatnom zasadnutí svoje správnej rady prerozdelila 12 500 eur medzi 31 žiadateľov. Finančné prostriedky prispejú k pokrytiu ich nákladov na rehabilitačné pobyty pre deti, terapie, rekonštrukcie po požiaroch aj zabezpečenie základných životných potrieb.

Foto_14. zasadnutie Správnej rady nadácie

Správna rada župnej nadácie zasadala od svojho vzniku v roku 2019 už po 14.krát a druhý raz v tomto roku. Na jej programe vo štvrtok 23. júna bolo prerozdeľovanie finančných prostriedkov vo výške 12 500 eur pre žiadateľov o pomoc a zároveň vyhodnotenie výročnej správy, ako aj novinku, ktorou sú sponzorské tričká pre jej sponzorov a donorov. Nadačné peniaze na základe rozhodnutia členov správnej rady pomôžu spolu 31 rodinám a jednotlivcom z celkovo desiatich okresov. Pridelené im boli prostriedky v rozpätí od 200 do 600 eur.

Foto_14. zasadnutie Správnej rady nadácie

„Tieto prostriedky, ktoré sme mohli prerozdeliť vďaka podpore našich sponzorov a donorov, budú použité na rôzne účely. V niektorých prípadoch pomôžu pri pokrytí nákladov na rehabilitačné pobyty pre deti, rekonštrukciu domovov, resp. ich dovybavenie po požiaroch, taktiež na zabezpečenie terapií a zdravotníckych pomôcok, ale ja na vykrytie nákladov na energie a spojených so zabezpečením základných životných potrieb,“ priblížil počas ostatného zasadnutia Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny predseda kraja Milan Majerský. Ako ďalej uviedol, pomoc nadácie je hmatateľná rôznymi spôsobmi. „Nie je len finančná, významne sa angažuje aj v materiálnej pomoci pre odídencov z Ukrajiny a taktiež núdznym deťom-školákom, pre ktoré každoročne a aj tento rok koncom júna organizuje zbierku školských pomôcok, aby mali rovnaký prístup ku vzdelaniu, ako deti z rodín, ktoré sú na tom finančne lepšie,“ doplnil M. Majerský.

Foto_sponzorské tričká nadácie

Najviac žiadostí, a to celkovo sedem, bolo podporených v okrese Prešov. V Okrese Poprad sa aktuálne podporilo päť žiadateľov, v okresoch Kežmarok, Vranov nad Topľou a Humenné zhodne po štyroch. Dvaja podporení žiadatelia sú z okresov Bardejov a Sabinov a po jednom z okresov Levoča, Svidník a Medzilaborce.

Za tri roky fungovania krajská nadácia podporila už 395 žiadostí o pomoc a medzi tie prerozdelila vyše 226-tisíc eur. V roku 2021 zriadila tiež Nadačný fond na riešenie krízových situácií v Prešovskom kraji, akými sú povodne a iné živelné katastrofy, na účte ktorého je v súčasnosti takmer 219-tisíc eur.

Nadácia prijíma žiadosti o pomoc celoročne a je otvorená všetkým donorom a sponzorom z kraja, ktorí chcú prispieť k pomoci slabším Všetky informácie má zverejnené na svojom webovom sídle www.nadacia-psk.sk.

***

V Prešove 24. júna 2022

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 24.06.2022 / Aktualizované: 24.06.2022 HoreTlačiť