Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Bezpečnosť internetu bola témou odbornej konferencie

Na Úrade PSK sa stretli pedagógovia a pracovníci s mládežou

Školstvo

Témou kritického myslenia sa na Úrade Prešovského samosprávneho kraja zaoberali pedagógovia v rámci odbornej konferencie. Podujatie, ktoré spoluorganizovala prešovská župa, sa venovalo aj téme bezpečnosti na internete a digitálneho občianstva.

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje prilákala do Prešova päťdesiatku pedagógov a pracovníkov s mládežou zo základných a stredných škôl PSK. Zamerala sa na digitálny svet a jeho vplyv na mládež, rozvoj ich  kritického myslenia a tiež na prevenciu proti šíreniu dezinformácií. Nevyhla sa ani čoraz populárnejšej téme influencerstva.

Foto: Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje

Rozdelená bola do dvoch blokov, v ktorých postupne s príspevkom vystúpili odborní hostia.

Pedagógom a výchovným poradcom priblížil kritické myslenie na každý deň Jakub Kobela z Akadémie kritického myslenia a fenomény internetu Dominika Ondačková-Rajznerová z Internetovej poradne pre mladých ľudí IPčko. O tom, ako viesť deti k digitálnej miernosti hovorila Dominika Bujdáková z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí rRko a témou Mravný influencer previedol Adrián Hudák zo spoločnosti DigiQ.

Foto: Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje

Podujatie zrealizovalo Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania v Prešove v spolupráci s krajskou samosprávou. Uskutočnilo sa v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti pokračuje, ktoré získalo podporu z dotácie rezortu školstva, programu Aktuálne priority 2022. Ten administruje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Foto: Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje

Hlavným cieľom projektu je sieťovať a rozvíjať spoluprácu medzi pracovníkmi s mládežou, inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a subjektmi samospráv i štátneho sektora. Následne by sa mal vypracovať návrh opatrení v práci s mládežou, ktorý prispeje k posilneniu ich postavenia v spoločnosti a tiež k rozvoju ich aktívneho občianstva.

***

V Prešove 16. novembra 2022
Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 16.11.2022 / Aktualizované: 16.11.2022 HoreTlačiť