Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Poslanci zvolia hlavného kontrolóra

Rozdelia i financie vo Výzve pre región

Zastupiteľstvo PSK

Celkovo 20 bodov rokovania je na programe pondelkového zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Krajskí poslanci budú rozhodovať aj o vstupe do viacerých projektov.

Tajným hlasovaním prebehne voľba hlavného kontrolóra na najbližšom pondelkovom (13.6.) Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. (PSK). Na jeho zvolenie bude potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 32 hlasov. O funkciu hlavného kontrolóra má pritom záujem šesť uchádzačov.

FOTO - ilustračné foto

Krajskí poslanci budú na rokovaní schvaľovať i ďalšiu úpravu rozpočtu, vymenovanie riaditeľov CSS Zátišie Snina a DSS v Legnave. Zaoberať sa budú aj rozdeľovaním financií Výzvy pre región, kde je alokovaných 3,85 miliónov eur.

Schvaľovať budú i navýšenie finančných prostriedkov pre strešné projekty programu Interreg V-A PL-SR 2014-2020.  Takisto aj účasť v troch projektoch v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe 2021-2027 vrátane spolufinancovania.

Ide o projekty „PUMA - Poskytovanie služieb mobility pre vidiecke a okrajové pohraničné regióny v strednej Európe“, „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život“ a projekt „ORIGINN - Ekonomická a sociálna transformácia vo vidieckych oblastiach prostredníctvom priemyselných inovácií s dôrazom na agropotravinársky sektor“.

Poslanci budú mať na programe celkovo 20 bodov rokovania. Okrem iného sa budú zaoberať aj vstupom do projektu Moderné technológie v PSK v rámci výzvy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vrátane spolufinancovania projektu.

***

V Prešove 9. júna 2022

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.06.2022 / Aktualizované: 09.06.2022 HoreTlačiť